Mereu aproape de tine!

Abuzuri ale DGPMB privind punerea la dispozitia unitatii

Nr. 1212 din 04 iunie 2015

Catre

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI


Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul", CIF 19544011, cu sediul in Bucuresti, strada Ienachita Vacarescu nr.17A, sector 4,
In numele si pentru membrul nostru de sindicat, agentul de politie Geamalinga Vanghele din cadrul DGPMB-Sectia 12 Politie, pus la dispozitia unitatii prin Dispozitia DGPMB nr. 1234 din 23.01.2014,

Va solicitam urmatoarele:

I) Sa reexaminati Dispozitia DGPMB nr. 1243 din 23.01.2014 si sa o completati in sensul dispunerii acordarii, catre politistul susmentionat, si a “ sporului de antena”, in forma prevazuta de legea in vigoare.
In mod nelegal si vadit discriminatoriu, s-a omis a se mentiona in anexa la dispozitia susmentionata ca membrul nostru urmeaza sa beneficieze si de suma corespunzatoare “ sporului de antena”, pe perioada punerii la dispozitia unitatii.
Trebuie retinut ca in scrisoarea DGPMB ( atasata) nr.280129/24.04.2015 se confirma ca “ Intreg personalul din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti este sub incidenta radiatiilor electromagnetice”, aspect care include si pe agentul Geamalinga.

Din prevederile art. 65 alin 4 din Legea 360/2002 combinate cu art. 63 din Legea 284/2010, nu rezulta un eventual drept al DGPMB de a suprima, chiar si cu titlu temporar, politistilor pusi la dispozitia unitatii, un drept la spor de antena de care beneficiaza intreg personalul MAI (inclusiv DGPMB) supus incidentei radiatiilor electromagnetice.

Mai mult, trebuie observat ca principiul constitutional al egalitatii de tratament juridic este reflectat chiar in Legea 284/2010 unde la art. 3 lit.c se precizeaza ca “ Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:

c) Echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală, pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar;”

Prin raportare la normele susmentionate si la principiul nediscriminarii, este vadit ca membrul nostru de sindicat este supus unui tratament defavorizator nejustificat de catre DGPMB, imprejurarea ca este pus la dispozitia unitatii, nefiind de natura sa atraga lipsirea acestuia de compensatia financiara pentru radiatii electromagnetice, de care acesta a beneficiat agentul Geamalinga, mai inainte de punerea la dispozitia unitatii.


II) Sa calculati si sa acordati agentului Geamalinga Vanghele, suma corespunzatoare dreptului la spor de antena de care a fost lipsit membrul nostru de sindicat, nelegal, de la data punerii la dispozitie;

III) Sa reexaminati, sa declasificati si sa ne comunicati OMAI S/214 din 05.10.2011, invocat generic de DGPMB, ca pretins temei pentru a justifica tratamentul discriminatoriu al membrului nostru de sindicat, fiindu-ne necesar sa verificam prin mijloace proprii daca afirmatia DGPMB este corecta.

Din punctul nostru de vedere ordinul este “ informatie de interes public”, fiind secretizat abuziv, cu incalcarea art. 31, art. 21 din Constitutie, Legii 544/2001, art. 5. lit d) din Legea 284/2010 (“Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop următoarele: d) transparenţa mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, precum şi a celorlalte drepturi salariale”) si nu in ultimul rand, cu incalcarea art. 3 si art. 33 din Legea 182/2002 .

Art.3 “ Nici o prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretată în sensul limitării accesului la informaţiile de interes public sau al ignorării Constituţiei, a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, a pactelor şi a celorlalte tratate la care România este parte, referitoare la dreptul de a primi şi răspândi informaţii. “;
Art. 33. - Este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei.


IV) Sa anulati OMAI S/298/2011 intrucat art. 63 alin 1 si alin 2 din Legea 284/2010 este neconstitutional, fiind dat cu incalcarea art. 73 alin 3 lit.j) din Constitutie, fiind aplicabile, mutatis mutandis, considerentele exprimate de Curtea Constitutionala in decizia 392/2014.

Atasam la prezenta, scrisoarea DGPMB nr. 280129/24.04.2015 si anexele ei ( Dispozitia DGPMB nr.1243 din 23.01.2014) precum si imputernicirea membrului de sindicat, cu observarea art. 28 din Legea 28/2011.

Cu stima,
SPR Diamantul
prin presedinte Emil Pascut

Pentru membrul de sindicat
Agent de politie Geamalinga Vanghele

Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 04 June 2015 : 10:33 email to someone Afisare pentru Imprimare


Abuzuri ale biroului de psihologie din DGPMB

Catre

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTISubsemnatul FIRICEL ALEXANDRU, agent principal in cadrul DGPMB- SECTIA 13 POLITIE, presedinte al organizatiei SPR Diamantul la sectia 13 Politie, cu domiciliul ales pentru comunicarea raspunsului dvs la sediul SPR Diamantul din Bucuresti, strada Ienachita Vacarescu nr.17A, sector 4,

Prin prezenta va informez urmatoarele:

In baza art.45 (3) din Legea 188/1999 potrivit caruia “ Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.”

Va informez ca refuz sa execut o pretinsa dispozitie DGPMB la care se face trimitere generic in scrisoarea DGPMB -Biroul Psihologie semnata de scms Capruci Bogdan si comunicata sectiei 13 sub nr. 17329 din 03.06.2015, in baza careia se solicita sa ma supun unei testari psihologice in data de 04.06.2015.

Consider ca politistul nu poate fi supus unor teste psihologice care reprezinta o intruziune grava, in dreptul persoanei la integritate psihica si viata privata, decat in conditiile prevazute de lege.

In cauza de fata, din continutul generalist al scrisorii Biroului de Psihologie din DGPMB nu rezulta nici existenta unei dispozitii motivate a DGPMB, si nici indeplinirea conditiilor art.16 din OMAI 23/2015.

Singurul lucru atestat de scrisoarea respectiva este incompetenta sau rea credinta a emitentului scrisorii, scms Capruci Bogdan (seful biroului psihologie) care, in masura in care ar exista o asemenea dispozitie a “conducerii” DGPMB prin care se ordona sa ma prezint la o testare psihologica, a blocat-o ilegal, in circulatia ei catre mine ( subiect destinatar al dispozitiei), in vederea informarii subsemnatului cu privire la continutul acesteia si in vederea producerii de efecte juridice ( unul dintre efecte fiind inclusiv nasterea dreptului meu de a contesta pentru nelegalitate, respectiva dispozitie a “ conducerii”).

Mai mult, personalul acestui Birou de psihologie are o practica abuziva de a secretiza rapoartele de evaluare psihologica emise de acest birou, in scopul ascunderii continutului lor, subiectilor analizati.

Ultimul caz de abuz care imi este cunoscut fiind cel al agentului Cocos Gabriel Adrian, cu ultim loc de munca in cadrul DGPMB- Serviciul logistica, al carui raport de evaluare psihologica negativa a fost secretizat ilegal de catre Biroul de Psihologie, pentru a impiedica pe respectivul sa-l conteste, in conditiile in care colegul meu detine trei evaluari favorabile si obiective, din surse externe, care nu au putut fi influentate de conducerea DGPMB.
Deci nu vad nici un motiv rezonabil sa prezum impartialitatea acestor psihologi subordonati ierarhic si financiar sefului DGPMB, in evaluarea psihologica a “tintelor” pe care si le alege conducerea DGPMB sau Serviciul Control Intern.

In conditiile de mai sus,

1) Pana cand mi se va comunica pretinsa dispozitie a “ conducerii” in conformitate cu art. 1326 Cod Civil, ma simt indreptatit sa consider, in principal, ca este inexistent un asemenea act si, in subsidiar, ca imi este inopozabil pana la comunicarea legala catre subsemnatul. Pe cale de consecinta nu ma voi da curs scrisorii Biroului de Psihologie si nu ma voi prezenta la nici o testare psihologica.

2) Va rog sa verificati daca exista in realitate dispozitia pretinsa in scrisoarea DGPMB -Biroul Psihologie (semnata de scms Capruci Bogdan si comunicata sectiei 13 sub nr. 17329 din 03.06.2015) si totodata sa identificati si sa sanctionati disciplinar pe functionarii DGPMB ( inclusiv pe scms. Capruci Bogdan) care, exercitandu-si defectuos sau abuziv atributiile de serviciu, au blocat , dupa emitere, circulatia acestui act administrativ individual ( daca exista!), catre subsemnatul, in vederea informarii si producerii de efecte juridice;

3) Va rog sa verificati daca exista o practica nelegala la nivelul DGPMB-Biroului Psihologie, de secretizare nelegala a rapoartelor de evaluare intocmite pentru politistii din DGPMB ( pornind chiar de la cazul concret al agentului Cocos Gabriel Adrian) in scopul eludarii obligatiei de comunicare catre subiectul evaluat si ingreunarii accesului la justitie, si sa procedati totodata la tragerea la raspundere disciplinara a functionarilor responsabili.

Cu stima,

Firicel Alexandru 03.06.2015
Agent de politie sectia 13
Presedinte SPR Diamantul- sectia 13


Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 03 June 2015 : 13:20 email to someone Afisare pentru Imprimare


Cum pierde si CCR, cateodata, sensul legalitatii

Cum pierde chiar Curtea Constitutionala, cateodata, sensul legalitatii!


Pe linkul http://lege5.ro/Gratuit/gy3tgmjtgq/decizia-nr-161-2015-referitoare-la-respingerea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-legii-cadru-nr-284-2010-privind-salarizarea-unitara-a-personalului-platit-din-fonduri-publice-a-legii-n puteti lectura:


Decizia nr. 161/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi a prevederilor art. 1 coroborate cu cele ale art. 8 din Legea nr. 285/2010, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 21 din 18 noiembrie 2013.


Exceptia a fost ridicata de SPR Diamantul pentru membrul nostru Baloi Cristinel (sectia 6 Politie), in cadrul uneia dintre actiunile prin care solicitam plata premiului anual pentru anul 2010, drept care, recunoscut fiind, a "disparut" in anul 2011.

La sfarsitul exceptiei, veti trage concluzia ca si CCR a luat-o razna dupa ICCJ, intrucat ambele institutii, reprezentand pe Dumnezeu pe pamant, sustin in esenta ca s-ar fi acordat, functionarilor publici (inclusiv politistilor ) premiul anual pentru anul 2010, dar suntem noi tampiti, ca nu ne-am citit bine fluturasii.

Reiterez ca ICCJ si CCR sustin ca s-a dat in 2011, premiul anual pentru 2010, in conditiile in care nimeni nu l-a primit! Curat murdar !

Emil Pascut
Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 26 May 2015 : 18:43 email to someone Afisare pentru Imprimare


Din nou despre comportamentul abuziv si discriminatoriu al directorului DGPMB, cms sef Voicu Marius, cu privire la solutionarea cererilor de mutare in alte unitati

Din nou despre comportamentul abuziv si discriminatoriu al directorului DGPMB, cms sef Voicu Marius, cu privire la solutionarea cererilor de mutare in alte unitati


SPR Diamantul
nr. 1153 din 20 mai 2015

Catre

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTISubscrisa Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul", CIF 19544011, cu sediul in Bucuresti, strada Ienachita Vacarescu nr.17A, sector 4, reprezentant legal pentru membrul nostru de sindicat, doamna subcomisar de politie AD din cadrul DGPMB- Serviciul de Retinere si Arestare Preventiva,
Retinand ca in conformitate cu art. 2 din OUG 30/2007, MAI indeplineste functia de “reprezentare” pentru Statul angajator si totodata de manager al resurselor umane si financiare ale statului,

I)

Va rugam sa dispuneti cercetarea disciplinara a directorului general al DGPMB, comisar sef de politie MIHAI-MARIUS VOICU, pentru exercitarea defectuoasa, discretionara a atributiilor de serviciu, in sensul de emitere a unui refuz nejustificat (atasat, nr.304.832 din 04.05.2015) de mutare a doamnei ofiter susmentionata, pe un post vacant in cadrul CS Dinamo.

Precizam ca membrul nostru de sindicat a urmat legal, procedura de selectie ce s-a desfasurat de CS Dinamo pentru postul vacant de ofiter-specialist I ( consilier juridic), fiind admisa pentru a ocupa postul vacant.

Prin raspunsul DGPMB nr.304.832 din 04.05.2015 s-a refuzat nejustificat, solicitarea CS Dinamo nr. 4573936 din 02.04.2015 de mutare a dnei subcomisar AD, fiind incalcata obligatia legala a directorului general al DGPMB de a-si exercita atributiile de serviciu, cu respectarea principiului legalitatii si cu respectarea drepturilor si intereselor persoanelor.

Respectarea principiului legalitatii de catre un functionar public politist, impune ca orice act administrativ individual ( inclusiv un refuz care este asimilat de legea 554/2004, actului administrativ) sa fie motivat in fapt si in drept, pentru a se putea aprecia de catre orice persoana interesata, ca actul a fost emis de catre organul public:

• in exercitarea atributiilor legale;
• cu impartialitate;
• in interesul public;
• cu respectarea drepturilor si intereselor persoanei ( in cazul nostru, scms. AD).

Trebuie retinut si ca refuzul DGPMB nr.304.832 din 04.05.2014 de solutionare a cererii CS Dinamo, este un “ act administrativ asimilat” (in conformitate cu art. 2 din Legea 554/2004) si, prin lipsa totala de motivare in drept si in fapt, acesta nu poarta nici macar o urma de aparenta de legalitate, fiind vadit manifestarea abuzului.

Mai mult, trebuie retinut si ca este cunoscut ca directorul general al DGPMB, dl. MIHAI-MARIUS VOICU trateaza discriminatoriu cererile de mutare ale subordonatilor in alte unitati, aprobandu-le sau respingandu-le pe criterii oculte, subiective.

Cazul dnei scms AD este inca o dovada a comportamentului tipic discretionar si discriminatoriu al comisarului sef Voicu Marius, intrucat, in conditiile in care s-a refuzat nejustificat, mutarea dnei subcomisar AD, pe un post vacant la CS DINAMO, apare ca s-ar fi aprobat, recent, mutarea comisarului sef SC din cadrul aceluiasi Serviciu Arest, in alta unitate .

Reamintim si cazul recent al agentilor de politie BD si Craioveanu Florin de la DGPMB - sectia 26 politie, colegi de patrula.

In cazul respectiv, in aceeasi zi, pentru BD s-a aprobat mutarea iar pentru Craioveanu s-a refuzat mutarea, sub pretextul ca ar exista “ deficit de personal”.

Reamintim si cazul agentului de politie CÎNIPITĂ NICOLAE-ADRIAN ( sectia 20 politie) caruia i s-au respins abuziv, de catre Directorul General, mai multe rapoarte de mutare, sub prextetul ca exista deficit de personal, intr-o perioada in care s-au aprobat rapoarte de mutare din DGPMB pentru 47 de politisti, inclusiv pentru doi agenti chiar din sectia 20 politie.

Pentru toate aceste motive, va rugam sa trageti la raspundere disciplinara a directorului general al DGPMB, luand in calcul ca aceasta are un comportament discretionar si discriminatoriu, in forma continuata.

Este vadit, din punctul nostru de vedere, ca respectivul functionar a pierdut sensul legalitatii si al impartialitatii, actionand acesta, in postura de conducator al DGPMB, ca un mosier pe propria plantatie.


II) Pentru motivele si argumentele deja expuse mai sus, va rugam totodata sa reexaminati si sa anulati refuzul nejustificat al DGPMB nr.304832 din 04.05.2015, aproband totodata, mutarea politistei la CS Dinamo, fiind raspunsul 304832 emis de catre un functionar public :

• cu savarsirea de abateri disciplinare;
• cu incalcarea grava a principiului legalitatii;
• cu incalcarea dreptului dnei AD de a obtine decizii motivate din partea DGPMB;
• cu incalcarea drepturilor membrului nostru de sindicat la nediscriminare si la libera alegere a locului de munca.

Atasam adresa CS Dinamo, raspunsul nelegal al DGPMB si imputernicirea membrului de sindicat.

Prezenta constituie “plangere prealabila” in sensul Legii 554/2004 ( facem aceasta precizare intrucat au existat unii functionari incompetenti la nivelul DGPMB, care au apreciat plangeri prealabile administrative ale sindicatului, ca fiind plangeri prealabile “penale”).Cu stima,
Emil PASCUT
Presedinte SPR Diamantul

Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 21 May 2015 : 09:57 email to someone Afisare pentru Imprimare


Sub patronajul “Dictatorului” General al DGPMB, Voicu Marius, abuzul de putere si discriminarea infloresc la DGPMB.

Sub patronajul “Dictatorului” General al DGPMB, Voicu Marius, abuzul de putere si discriminarea infloresc la DGPMB.

Fostul agent de politie ajuns in prezent director al DGPMB si despre care gura lumii vorbeste ca ar fi finul lui Toba, avizeaza favorabil sau nefavorabil, dupa bunul plac , cererile de mutare in alte unitati, ale agentilor de politie subordonati.

In anul 2014, in perioada in care se aprobasera de catre DGPMB, 47 de rapoarte de mutare din DGPMB, in alte unitati teritoriale , i se respingeau, rand pe rand, trei rapoarte de mutare la IPJ Arges, agentului de politie Cinipita Nicolae Adrian din sectia 20, sub pretextul ca DGPMB are “deficit de personal”. Doua din rapoartele de mutare aprobate priveau chiar doi agenti din sectia lui Cinipita.

Bataia de joc a actualului director general, fata de cei din randul carora a fost inaltat, continua si in 2015.

Astfel, in aceeasi zi (16.03.2015), se emit scrisori de catre DGPMB prin care i se aproba agentului Brailescu Daniel din sectia 26 Politie, mutarea la IPJ Galati, si i se respinge colegului acestuia de patrula, Craioveanu Florin, cererea de mutare la IPJ Gorj, sub pretextul ca exista “ deficit de personal”.

In continuare, de acelasi tratament batjocoritor din partea fostului agent/actual ofiter si director general, are parte si agentul Lazar Alexandru din sectia 12 politie. Pe 14.04.2015 i se respinge agentului Lazar, cererea de mutare la IPJ Galati sub pretextul ca este “ deficit de personal” la DGPMB si la cateva zile distanta, o agenta de politie paraseste sectia 12 politie, mutandu-se la IPJ Salaj.

Cum vine asta, domnule director Marius Voicu? De asta credeti ca ati fost pus in fruntea DGPMB? Ca sa dati drumul sa-si vada de viata, doar ochilor care va plac sau daca primiti telefoane de la cine trebuie? Asa v-ati construit cariera profesionala?

Plecand de unde ati plecat, ar trebui sa aveti mai mult respect pentru agentii de politie, mai ales ca din cei cca 500 care au depus rapoarte de mutare in anul 2014, multi sunt tineri care mor de foame in Bucuresti, in conditiile in care salariul tinerilor agenti de politie este mizer iar compensatia de chirie nu acopera costurile reale ale chiriei, in Bucuresti.

Mai mult, in conditiile in care nu ii lasati sa plece unde pot supravietui, unde au parinti, familii, nu faceti nimic sa le imbunatatiti conditiile de trai in Bucuresti.

Nu exista o singura initiativa a DGMPB de imbunatatire a conditiilor de trai pentru personalul MAI ( de exemplu pentru marirea salariului, a compensatiilor de chirie, etc, solicitarea de marire a personalului), singurul lucru pe care stiu sa-l faca vechilii DGPMB-ului fiind munceasca pana la istovire pe iobagii ce formeaza personalul DGPMB.

Pentru cei cca 500 de agenti si ofiteri care au luat “teapa” de la dictatorul general, aburiti fiind ca exista “ deficit de personal” la DGPMB si ca de aia nu li se da drumul, in timp ce 50 de norocosi paraseau in 2014, DGPMB, pe usa din dos, va asteptam la sindicat, pentru a formula, in interesul dvs, actiuni pentru discriminare, impotriva DGPMB si directorului general.


Emil PASCUT

Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 07 May 2015 : 14:46 email to someone Afisare pentru Imprimare


evz. ro. Procesul care a schimbat statutul politistului


evz. ro : Procesul care a schimbat statutul politistului


http://www.evz.ro/agentul-de-politie-dinca-emil-florin-trebuie-reintegrat-cu-plata-retroactiva-a-tuturor-drepturilor-incepand-cu-05092011.html


Cu stima,

Anghel CristianComments: 0 | posted by webmaster in Misc on 29 April 2015 : 10:11 email to someone Afisare pentru Imprimare


Dute la Pagina   <<        >>  
 
Site optimizat pentru Mozilla Firefox .
Contact
office@sprdiamantul.ro & webmaster@sprdiamantul.ro
Aceste informatii nu pot fi reproduse, republicate sau copiate pe alte pagini sau site-uri.
Copyright 2007 © SPR DIAMANTUL toate drepturile rezervate .