Mereu aproape de tine!

SPR DIAMANTUL
Nr.1149 din 22.02.2013

Catre


Ministrul Afacerilor Interne

Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul", (..) prin presedinte Emil PASCUT,

In temeiul art.1(5), art.9 si 16, 51(2) si 52 din Constitutie,
In temeiul art.7 si art. 28 din Legea 62/2011,
In temeiul art.40 alin.2 lit. c) si art. 219 din Codul Muncii,
In temeiul legii 571 din 2004,
In temeiul Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică


Va solicitam cu respect, urmatoarele:

Punctul nr.1) In principal, sa anulati OMAI 439/2008 privind asigurarea asistării poliţiştilor, la cerere, pe parcursul cercetării disciplinare, pentru nerespectarea in cursul procedurii de elaborare, a prevederilor impuse in sarcina MAI, prin Legea 52/2003. Va invederem ca, in conformitate cu art. 4 din Legea 52/2003, ministerul pe care il conduceti, este subiect de drept destinatar al legii 52/2003;

Punctul nr.2) In subsidiar, sa examinati si modificati corespunzator continutul ordinului MAI nr. 439/2008, privind asigurarea asistării poliţiştilor, la cerere, pe parcursul cercetării disciplinare, care, prin continutul actual al art.1 din ordin, incalca prevederile art.1(5) si 16 din Constitutie, art.7 si art. 28 din Legea 62/2011, art.40 alin.2 lit. c) si art. 219 din Codul Muncii, art.11, art.14, art.15 din Codul Civil, pentru a se acorda cu prevederile legale susmentionate.


Motive in sustinerea punctului nr.1)

Nerespectarea prevederilor Legii 52/2003, in cursul procedurii de elaborare a proiectului de ordin, atrage nulitatea OMAI 439/2008, intrucat prevederile Legii 52/2003 reprezinta o etapa obligatorie in procedura de elaborare a unui act normativ emis de catre Ministrul Afacerilor Interne. In baza art.4 din lege, Ministerul Afacerilor Interne era subiect direct vizat de prevederile Legii 52/2003. Nerespectarea unei norme legislative, de ordine publica, atrage intotdeauna nulitatea actului administrativ astfel emis, intrucat reprezentantii administratiei publice centrale, nu pot refuza aplicarea unei legi, fiind obligati sa o puna in executare in baza art. 1(5) si art.16 din Constitutie. Nu in ultimul rand, aratam ca, alaturi de Legea 544/2001, prevederile Legii 52 din 2003 reprezinta o transpunere, in legislatia secundara, a prevederilor art.31 din Constitutia Romaniei iar autoritatile publice au o obligatie de drept pozitiv , stabilita prin art.31 din Constitutie, sa nu faca nici o ingerinta nejustificata, in dreptul cetatenilor de acces neingradit la informatii de interes public.

Motive in sustinerea punctului 2)

Art.1 din ordin, are urmatorul continut: " Pe parcursul procedurii cercetării prealabile, precum şi în faţa consiliilor de disciplină, poliţistul are dreptul de a fi asistat, la cerere, de un alt poliţist, ales de către acesta sau desemnat de organizaţia sindicală din care face parte ori de Corpul Naţional al Poliţiştilor."

Ca prima critica de nelegalitate, va rugam sa observati ca textul art.1 limiteaza, ilegal, categoria persoanelor care pot sa asiste, un politist, in cursul cercetarii disciplinare, la categoria "politistilor".
Aceasta prevedere este in conflict cu art.219 Codul Muncii coroborate cu prevederile art. 7, art.28 din Legea 62/2011, care interpretate sistemic, conduc la concluzia ca, in cadrul conflictelor de munca, individuale sau colective, sindicatele isi reprezinta si apara, membrii de sindicat, prin aparatori proprii sau alesi.

In mod intentionat, legiuitorul a folosit, in textul art. 28, termenul "aparator", care are cel mai larg sens posibil, pentru a lasa o cat mai larga marja de apreciere si decizie, organizatiilor sindicale, asupra persoanei care va fi desemnata ca aparator al membrului de sindicat, tinandu-se cont ca, esential, organizatiile sindicale sunt structuri asociative nonprofit , care isi desfasoara activitatea bazandu-se si pe munca voluntara a unor membri de sindicat.

Mai mult, expresia de " aparatori" utilizata de art. 28 din Legea 62/2011, nu este in nici un caza o notiune exotica, care sa fi fost eventual, proaspat introdusa prin lege si inca neclarificata ca si intindere a intelesului. Codul de Procedura Civila foloseste de asemenea, conceptul larg de "aparator" si nu limiteaza sub nici o forma, sfera intelesului acestuia, doar la aparatorii cu titlu profesional, avocati si consilieri juridici. Orice persoana fizica, poate presta intr-un proces civil, in prima instanta si in apel, ca "aparator" al unei parti. Art. 83. (1) Cod Procedura Civila, prevede in acest sens, citam: "In faţa primei instanţe, precum şi în apel, persoanele fizice pot fi reprezentate de către avocat sau alt mandatar."

Din punctul nostru de vedere, expresia "aparatori proprii" folosita in textul art. 28, poate semnifica atat " reprezentantul legal al sindicatului" cat si "consilierul juridic" al sindicatului, angajat in baza unui contract de munca. Expresia " aparatori alesi" este de o generalitate maxima, cuprinzand, fara a se limita la:

1) aparatori liber profesionisti, din categoria celor care presteaza acest serviciu contra cost, respectiv "avocati";
2) categoria aparatorilor voluntari, neremunerati, care poate cuprinde:

2.a) alti membri ai sindicatului, membri ordinari sau lideri de sindicat, care nu au calitatea speciala de "reprezentant legal" al sindicatului. Este important sa precizam, la acest punct, ca, avand in vedere ca personalul MAI, este compus din politisti, functionari publici si personal contractual, cadre militare, intr-un sindicat constituit la nivelul MAI si al unitatilor subordonate, se pot regasi la un moment dat, ca membri, atat "politisti"dar si "functionari publici "sau "personal civil contractual". Cu acordul lor si al politistului cercetat disciplinar, oricare dintre acestia poate fi desemnat de catre sindicat, ca "aparator ales", al politistului cercetat disciplinar;
2.b) personalul sindicatului care presteaza munca voluntara, in serviciul sindicatului, pe baza de conventie de voluntariat. Consideram ca aproape toate sindicatele din MAI, beneficiaza, in prezent, de serviciile voluntare ale unor politisti pensionati si nu exista nici o interdictie legala si nici o ratiune ca sindicatul sa nu poate desemna ca "aparator ales" al membrului de sindicat, un politist pensionar, colaborator voluntar al sindicatului.

Tot din textul art. 1 din ordinul de ministru, observam, cu ingrijorare, o inabilitate sau un refuz constient al autorilor proiectului de ordin de a retine independenta totala a organizatiilor sindicale, de persoana juridica MAI sau de unitatile de politie subordonate, in sensul ca "aparatorul" desemnat de catre organizatia sindicala, pentru un membru de sindicat, politist aflat intr-un raport conflictual disciplinar, cu unitatea in care este incadrat, participa la cercetarea disciplinara a acestuia, in baza calitatii de "aparator" ce i-a fost conferita, prin puterea presedintelui sindicatului, in baza art.28 din Legea 62/2011, si exercita atributiile conferite de art.219 Codul Muncii si art.28 din Legea 62/2011.

Deci "aparatorul" desemnat de sindicat, nu actioneaza, in considerarea calitatii de "politist" si in baza art.1 din ordinul ministrului nr.439/2008, intrucat insarcinarea sa este primita de la sindicat, iar atributiile sale se exercita in baza art.219 CM si art.28 din Legea 62/2011.

Ca o a doua critica de nelegalitate, observam ca textul art.1 din Ordinul 439/2008, face referire la dreptul politistului "de a fi asistat", la cerere, de un alt poliţist, (...) desemnat de organizaţia sindicală din care face parte, rezultand, per a contrario, ca politistul desemnat de organizatia sindicala nu poate sa-l si "reprezinte", in cursul cercetarii disciplinare, pe membrul de sindicat cercetat disciplinar.

Cu privire la acest aspect, observam ca, in mod regretabil, din incompetenta profesionala sau din rea credinta, functionarii care au intocmit si cei care au avizat " pentru legalitate", proiectul au facut o confuzie grava intre " asistare" si "reprezentare". "Asistarea" si "reprezentarea" sunt doua forme de realizare ale dreptului la aparare care insa nu sunt sinonime, in limbajul juridic. Atat legea 51/1995 cat si Codul de Procedura Civila, folosesc distinct, in cadrul unor enumerari, cei doi termeni, fara a le da un inteles comun.

Stabilind ca politistul are limitativ doar dreptul "de a fi asistat", emitentul OMAI 439/2008, a ingradit abuziv, fara drept, campul de aplicare al art.219 din Codul Muncii coroborat cu art. 28 din Legea 62/2011, din continutul carora rezulta ca angajatul politist are dreptul de a fi "reprezentat" de sindicat, care in apararea membrului de sindicat, poate intreprinde orice actiune, si nu doar actiunea unica si minora de a "asista" la cercetarea disciplinara.

In incheiere, domnule ministru, va facem cunoscuta opinia noastra ca acest ordin, prin continutul sau nelegal, reprezinta, din punctul nostru de vedere, inca una dintre chestiunile care pun, sub semnul intrebarii, performanta profesionala a personalului Directiei Generale Juridice din Aparatul Central.
Activitatea acestei Directii nu ofera, nici institutiei pe care o conduceti si nici personalului angajat in acest minister, nici o garantie de profesionalism, atata timp cat, din anul 2010 si pana in prezent, postul de Director General al DGJ, este ocupat de imputerniciti numiti si schimbati din functie ca ciorapii, netransparent, pe criterii obscure care nu au nici o legatura cu competenta profesionala. Va reamintim ca metoda utilizata, ca regula, in administratia publica, pentru alegerea unui conducatorului unui compartiment de institutie, este "concursul" si nu "experimentul" sau recomandarile politice, asa cum se desfasoara cariera profesionala in MAI, in special privind accesul in functiile de conducere importante.

Consideram ca nu aveti dreptul sa prelungiti acest "experiment" la Directia Generala Juridica, intrucat, starea de ordine din minister si din unitatile subordonate, calitatea actelor normative prin care organizati executarea legii, in domeniul dvs. de competenta, depinde esential de calitatea celor care va elaboreaza proiectele de acte normative si a conducatorului acestora.

Desfasurarea unui concurs obiectiv, transparent, pentru postul de Director General al Directiei Juridice, va oferi atat domniei voastre cat si personalului MAI, macar o prezumtie de "competenta" a conducatorului DGJ, intrucat potrivit art.18 din Legea 360/2002, doar "concursul" este unitatea de masura a valorii profesionale.

In incheiere, speram ca veti lua in considerare, cu obiectivitate, cele de mai sus.

Cu stima,
Emil PASCUT
Presedinte SPR DIAMANTUL

Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 22 February 2013 : 09:55 email to someone Afisare pentru Imprimare


solicitare de cercetare disciplinara a sefului de birou OP din cadrul sectiei 25 politie

Nr. 1630/18.02.2013

Catre
Ministerul Afacerilor Interne,
Inspectoratul General al Politiei Romane
Directia Generala de Politie a Muncipiului Bucuresti
Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul", (...) prin presedinte Emil PASCUT,

In interesul membrilor nostri de sindicat din cadrul sectiei 25 Politie si in aplicarea principiilor prevazute la art.4 din Legea 571/2004, va solicitam sa cercetati disciplinar pe dl. Percea Stefan, subcomisar de politie, seful biroului ordine publica din cadrul sectiei 25 Politie, sector 6, pentru incalcarea repetata a dreptului la repaus saptamanal al agentilor de ordine publica din cadrul biroului pe care respectivul il conduce, asa cum a fost negociat prin Acordul juridic incheiat intre MAI si organizatiile sindicale (inclusiv SPR DIAMANTUL) si inregistrat la MAI sub nr. 4257/6/12.03.2012.

Va reamintim ca, in conformitate cu prevederile art. 25 (5) din Acord, citam:

"(5) Pentru personalul care efectueaza activitatea in schimburi de 8 ore, programarea serviciului va urmari , ca in decursul unei luni, sa se asigure cel putin 2 repausuri saptamanale, sambata si duminica, in zile consecutive".

Consideram ca atitudinea acestui ofiter, de dispret la adresa unui act juridic semnat de catre ministrul sau, este inacceptabila, aducand un mare prejudiciu de imagine atat institutiei ministrului cat si DGPMB.

Deasemenea consideram ca prin conduita sa iresponsabila, ofiterul in cauza a incalcat dreptul la demnitate al subordonatilor sai.

Nu in ultimul rand, va invederam ca ofiterul Percea Stefan a fost cercetat disciplinar in numeroase randuri, fiind un personaj cu vechime in abateri disciplinare.

Este de notorietate ca acest individ a fost cercetat disciplinar si sanctionat pentru ca, fiind sef de birou la sectia 22 politie, ar fi chemat un echipaj de politie sa fure mireasa, la o nunta unde era invitat.

Din pacate acest individ a beneficiat de fiecare data, de sanctiuni extrem de blande din partea DGPMB, ceea ce i-a creat respectivului convingerea ca poate face orice doreste.

In subsidiar, pe langa solicitarea cercetarii disciplinare a acestui ofiter, va rugam sa luati masuri urgente pentru ca acordarea repausului saptamanal, sa se desfasoare in conformitate cu prevederile art.25 din Acord.

Cu stima,
Emil PASCUT
Presedinte SPR DIAMANTUL

Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 18 February 2013 : 14:49 email to someone Afisare pentru Imprimare


petitie pentru anularea OMAI 256 din 2011 privind testarea integritatii profesionale a personalului MAISINDICATUL POLITISTILOR DIN ROMANIA
"DIAMANTUL"
Nr. 1409/PE/25.01.2013

Catre
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul" (SPR DIAMANTUL), (...) prin presedinte Emil PASCUT,

In interesul membrilor nostri de sindicat, politisti si personal contractual civil din unitatile MAI,

Va solicitam prin prezenta, urmatoarele:

Sa reexaminati Ordinul MAI nr. 256 din 2011 privind procedura de testare a integrităţii profesionale a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor si sa constatati ca acesta nu prezinta, in forma actuala, garantii suficiente impotriva unor posibile incalcari a drepturilor si liberatilor fundamentale ale cetatenilor avand calitatea de personal MAI, incalcari ce ar putea fi produse sub pretextul testarii integritatii profesionale a acestora, de catre Directia Generala Anticoruptie.

Cu observarea argumentelor noastre de mai jos, va solicitam, in principal, sa anulati acest ordin normativ si sa promovati un proiect de modificare a Legii 360/2002 cu scopul de a se introduce, in legea speciala, reguli privind testarea integritatii profesionale a politistilor.

In secundar, va solicitam sa modificati acest ordin normativ pentru a se introduce garantii clare de respectare a drepturilor si libertatilor cetateanului care se incadreaza in categoria "personalui MAI".

Argumentele cu care ne sustinem prezenta cerere, sunt urmatoarele:

Ordinul MAI 256 din 2011 nu contine limitari cu privire la durata in timp a testarii integritatii profesionale si nici nu stabileste ca testarea integritatii profesionale vizeaza strict perioada in care, politistul subiect al testarii, se afla in desfasurarea atributiunilor de serviciu, in cadrul programului de lucru.

Ordinul nu stabileste cu claritate daca, sub pretextul testarii integritatii profesionale, se pot inregistra convorbirile telefonice private ale politistului supus testarii, de pe aparatul telefonic privat al politistului.

In lipsa unor reguli clare, din continutul ordinului, se poate intelege ca politistul poate fi inregistrat audio-video, pe o durata nelimitata, atat in perioada in care se afla in interiorul programului de lucru cat si in perioada in care acesta se afla in sfera vietii private.

Mai mult, observam ca potrivit art.11 din acest act administrativ normativ, la solicitarea sefului institutiei, Directia Generala Anticoruptie ii furnizeaza acestuia, copii dupa materialele realizate in testare. Deci in conditiile in care OMAI 256/2011, nu prevede nici o restrictie asupra informatiilor ce pot fi inregistrate si stocate de DGA, in cursul activitatii de testare, observam si lipsa oricarei cenzuri clare, asupra informatiilor ce pot fi transmise de catre DGA, sefului institutiei din care face parte subiectul testat. Ca urmare, observam ca seful institutiei poate lua cunostinta, necenzurat, de orice aspecte din viata subiectului testat, indiferent daca acestea privesc serviciul subiectului testat sau daca informatiile oferite de DGA, privesc viata privata a politistului.

Mai mult, ordinul nu prevede un regim special de stocare, circulatie, distrugere a materialelor realizate in timpul testarii, mai ales in situatia in care acestea nu prezinta relevanta disciplinara sau penala.

Deasemenea, observam ca, in mod grav, ordinul nu cuprinde prevederi din care sa rezulte obligatia DGA de a aduce la cunostinta politistului testat, dupa incheierea testarii integritatii sale profesionale, informatii esentiale cu privire la testare, privind:

• persoana care a solicitat testarea integritatii profesionale a politistului precum si motivele care au stat la baza solicitarii;
• persoana care a dispus testarea integritatii profesionale a politistului precum si motivele in fapt si in drept pentru care s-a dispus testarea;
• perioada testarii si materialele rezultate in urma testarii;

Pentru lipsurile de mai sus, consideram ca, in forma actuala, ordinul incalca:

a) dreptul constitutional al cetateanului politist la "Viaţa intimă, familială şi privată" prevazut de art. 26 din Constitutie;
b) art.28 din Constitutie " Secretul corespondenţei" potrivit caruia "Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil." ;
c) art.31, art.21 si art. 52 din Constitutie, " Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică" ( " Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei. ). Neexistand in OMAI 256/2011, obligatia DGA de a-l informa pe politistul vizat,ulterior testarii, cu privire la masura ce s-a dispus, motivele masurii, perioada pe care s-a intins, cu privire la continutul materialelor ce au rezultat in urma testarii, cetateanul politist este impiedicat sa aprecieze daca activitatea de testare s-a desfasurat legal, (intre limitele conferite de obligatia pozitiva a autoritatilor publice de a respecta drepturile si libertatile individuale, stabilite prin Constitutie si prin legi, de care se bucura orice cetatean roman, inclusiv cel care are ocupatia de politist) si este impiedicat, politistul testat, sa se adreseze justitiei, in masura in care apreciaza ca, in cursul testarii integritatii sale profesionale, i s-ar fi incalcat drepturile si libertatile individuale, prevazute de Constitutie si de lege.

Nu in ultimul rand, consideram ca art. 17 indice 1 din OUG 30/2007 si OMAI 256 din 2011, prin care se autorizeaza interventii ale autoritatilor publice care pot aduce atingere drepturilor si libertatilor constitutionale ale cetateanului avand ocupatia de "politist", incalca prevederile art.1(5) art.16, art. 53 si art.73 (3) lit.j din Constitutie. Este evident ca art. 17 indice 1 din OUG 30/2007, a plasat in sarcina cetateanului politist, o obligatie suplimentara, de serviciu, de a se supune unei testari a integritatii sale profesionale, obligatie care face parte din continutul raportului de serviciu, stabilit intre politist si MAI. Prin instituirea, printr-o OUG, in sarcina politistului, a acestei obligatii care tine de statutul sau, s-au incalcat prevederile art. art.73 (3) lit.j din Constitutie, potrivit caruia statutul functionarului public se stabileste prin lege organica. Prin impactul pe care il au art. 17 indice 1 din OUG 30/2007 si OMAI 256 din 2011, asupra drepturilor si libertatilor individuale fundamentale ale cetateanului avand ocupatia de politist, s-au incalcat si prevederile art. 53 din Constitutie, potrivit caruia, citam:

"(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii. "

Cu deosebita stima,

Emil PASCUT
Presedinte SPR DIAMANTUL

Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 25 January 2013 : 12:54 email to someone Afisare pentru Imprimare


Rezumatul sedintei ministru- sindicate din 23.01.2013


Rezumatul sedintei ministru- sindicate din 23.01.2013


Dl. Radu Stroe ne-a informat cu privire la urmatoarele aspecte legate de proiectul de buget pentru MAI:

1. bugetul pentru 2013, alocat MAI, este mai mic decat anul trecut ;
2. restanta la norma de echipament pentru anul 2012, va fi achitata pana la 31 martie, anul acesta
3. nu sunt bani prevazuti pentru promotia de agenti din 2013 si nici pentru norma de echipament pentru 2013, insa discutiile nu sunt incheiate si se mai pot primi bani la rectificarea bugetara.

Delegatia SPR DIAMANTUL, prin presedintele Emil PASCUT, a solicitat ministrului sa solutioneze problema grava a inechitatii de salarizare, generata de ascunderea in salariul de baza si continuarea acordarii, a salariilor de merit (acordate pana la sfarsitul anului 2009) care incepand cu 01.01.2010, au devenit drepturi salariale "pe viata" (in beneficiul unei minoritati) dand nastere la o stare de discriminare intre politistii care, facand aceeasi munca, sunt salarizati diferit. SPR DIAMANTUL a invederat ministrului ca, prin incetarea acestei situatii discriminatorii si nelegale, s-ar genera economii de cel putin 10 milioane euro in anul 2013, bani care ar putea fi folositi pentru acoperirea cheltuielilor restante cu personalul, inclusiv pentru plata drepturilor de echipament pentru anul 2013.

Aceasta propunere a fost sustinuta de presedintele PROLEX si contrata insa, de dl COARNA din cadrul SNPPC, care a sustinut ca aceasta situatie de discriminare ar fi "legala".

SPR DIAMANTUL a mai invederat ministrului ca in unitatile MAI exista functionari care ocupa nejustificat functii de politie, intrucat nu exercita, conform fisei postului, atributii de politie. Ca si exemplu evident, a fost amintit Clubul Dinamo, unde exista circa 100 de functii de politie, alocate sportivilor.

Desemenea SPR DIAMANTUL a sustinut propunerea PROLEX de transfer a jandarmilor care sunt interesati, pentru a ocupa functiile vacante de politie. Reamintim ca sunt cca 30.000 de jandarmi si 57.000 de politisti, existand numeroase nemultumiri cu privire la rolul pasiv al jandarmilor care se alatura politistilor, in patrule.

Dl. ministru a dat dispozitie directorilor DGMRU sa-i prezinte o situatie cu politistii care vor sa mearga la alte structuri de politie din alte localitati decat cele in care isi desfasoara activitatea.

Dl. secretar general Ion Stoica a declarat ca poate fi o solutie mutarea unor posturi de jandarmi la politie.

Dl. Dragulin, directorul general al DGF ne-a declarat ca se aplica dispozitiile referitoare la majorarea salariala si a sporurilor si nu se vor raporta la luna decembrie 2011.

Dl. ministru s-a angajat sa urgenteze adoptarea OUG de modificare a Legii nr. 360/2002 referitoare la compensatia pentru chirie si pentru raspunderea disciplinara.

In incheiere, cu privire la analizele dispuse de catre ministru, in cursul sedintei, presedintele "Diamantul" l-a avertizat pe ministru ca, din practica anterioara , exista o prezumtie indreptatita a sindicatelor ca functionarii de conducere din MAI vor lungi analizele asteptand ca ministrul sa fie demis, intrucat asa s-a intamplat cu toti ministrii anteriori. Cu fiecare ministru nou, sindicatele au facut aceleasi propuneri, ministrii au dispus analize, care s-au lungit de catre directorii din minister pana cand au cazut ministrii respectivi, motiv pentru care niciodata nu s-a materializat nici o propunere serioasa a sindicatelor , chiar daca, s-a apreciat initial, de toate partile implicate, ca propunerea este pertinenta si legitima.

Cu stima,
MATEI LUCIAN


Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 25 January 2013 : 10:32 email to someone Afisare pentru Imprimare


Proiect de OUG pentru modificarea urgenta a Legii 360/2002


Proiect de OUG pentru modificarea urgenta a Legii 360/2002,
agreat si semnat miercuri, 09.01.2013, de liderii sindicali precum si de CNP

Proiect de
ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului


Având în vedere necesitatea corelării dispoziţiilor statutare cu cele incidente altor categorii de personal, în ceea ce priveşte răspunderea disciplinară,
luând în considerare că poliţistul trebuie să realizeze activităţile profesionale în serviciul cetăţenilor, situaţie ce impune adoptarea unor măsuri care să vină în sprijinul acestuia,
luând în considerare evoluţia pieţei imobiliare în contextul crizei economice, care impune crearea unui nou cadru legal pentru stabilirea unei proceduri de acordare a indemnizaţiei de chirie, adaptată la condiţiile socio-economice actuale,
ţinând seama de faptul că toate aceste elemente privesc un interes public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ARTICOL UNIC
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 31, alin. (1), (1^1) şi alin. (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
”(1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, beneficiază, la cerere, de dreptul de decontare a chiriei plătite pe baza unui contract de închiriere a unui spaţiu de locuit în acea localitate sau pe o rază de 30 km., încheiat în condiţiile legii, denumit în continuare indemnizaţie de chirie.
(1^1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiul de locuit corespunzător, beneficiază, la cerere, de dreptul de decontare a chiriei plătite pe baza unui contract de închiriere a unui spaţiu de locuit în acea localitate sau pe o rază de 30 km, încheiat în condiţiile legii, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului afacerilor interne, însuşite de către conducătorul unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.
(5) Indemnizaţia de chirie nu se acordă poliţiştilor care şi-au cumpărat locuinţa de serviciu în condiţiile Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care aceştia au fost mutaţi în interesul serviciului ori împuterniciţi într-o funcţie de conducere în altă localitate decât cea în care se află respectiva locuinţă şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul articol pentru acordarea acestui drept”.

2. La art. 31, după alin. (5), se introduc cinci noi alineate, alin. (6) – (10), cu următorul cuprins:
”(6) Nu beneficiază de indemnizaţia de chirie poliţistul care, ulterior numirii în prima funcţie sau mutării în interesul serviciului, a înstrăinat o locuinţă proprietate personală, care îndeplineşte cerinţele minimale, el sau soţul/ soţia acestuia, în localitatea în care îşi are sediul unitatea la care este numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului, şi nici poliţistul al cărui soţ beneficiază de o formă de sprijin pentru folosirea/ închirierea/ achiziţionarea/ construirea unui spaţiu locativ.
(7) Poliţistului mutat la cerere în altă localitate decât cea în care beneficia de un spaţiu locativ ori de indemnizaţia de chirie în condiţiile alin. (1) şi (2), nu i se acordă indemnizaţia de chirie.
(8) Indemnizaţia de chirie se acordă, în condiţiile aplicării în mod corespunzător a prevederilor alin. (1), alin. (1^1) şi alin. (5) – (7), şi poliţistului detaşat, delegat sau celui împuternicit într-o funcţie de conducere în altă localitate decât cea în care îşi are sediul unitatea în care este încadrat, în situaţia în care, în cazul detaşării sau delegării, aceştia nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit prevederilor legale.
(9) Plafonul în limita căruia se acordă indemnizaţia de chirie în condiţiile alin. (1), alin. (1^1), alin. (5) – (8), se stabileşte anual, pe localităţi, prin ordin al ministrului afacerilor interne în raport cu preţul chiriei practicat la nivelul pieţei.
(10) Metodologia de acordare şi sistare a indemnizaţiei de chirie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”.

3. La art. 57, lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”a) comportarea necorespunzătoare în serviciu care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei”.

PRIM-MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA

Bucureşti
Nr.Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 11 January 2013 : 09:28 email to someone Afisare pentru Imprimare


Rezumatul sedintei MAI-sindicate, din 3 ianuarie 2013

Rezumatul sedintei MAI-sindicate, din 3 ianuarie 2013


Joi, 3 ianuarie 2013, la initiativa noului ministru, dl. Radu Stroe, s-a desfasurat la sediul MAI, o intalnire informala, de cunoastere, intre ministru si presedintii principalelor organizatii sindicale.

Ministrul si-a asumat angajamentul de a achita restantele financiare la norma de echipament pentru anul 2012, pana in luna martie a anului curent iar in ceea ce priveste drepturile de echipament pentru anul 2013, de a incerca achitarea lor, pana in luna septembrie.

Presedintele SPR DIAMANTUL a evidentiat ministrului ca, pe langa vesnica problema a banilor care nu exista, exista o nevoie imperioasa de a se reforma MAI, incepandu-se esential cu modificarea Legii 360/2002 privind statutul politistului, un proiect care a fost demarat si blocat ulterior, in mod obscur, in defavoarea intereselor politistilor.Toti liderii de sindicat au fost solidari in a sustine necesitatea modificarii Legii nr. 360/2002.

Suplimentar, s-a convenit cu ministrul, de principiu, asupra posibilitatii amendarii Legii privind statutul politistului printr-o OUG in ceea ce priveste compensatia pentru chirie si alte articole pe care le vom conveni. Propunerea unanima a liderilor de sindicat a fost ca ajutorul acordat cu titlu de indemnizatie pentru chirie sa fie egal intre agenti si ofiteri, diferenta urmand a se face in functie de localitate, dupa modelul compensatiei pentru chirie acordat magistratilor.

Dl. ministru a stabilit ca marti, 08.01.2013, organizatiile sindicale sa prezinte proiectele de OUG, respectiv de lege, de modificare a Legii 360/2002.

Prealabil, presedintii organizatiilor sindicale se vor intalni la sediul MAI, in data de 07.01.2013, pentru a conveni asupra unei forme comune a proiectelor de acte normative ce vor fi prezentate noului ministru.

Cu stima,
Marin Serbanescu

Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 03 January 2013 : 19:51 email to someone Afisare pentru Imprimare


Dute la Pagina   <<        >>  
 
Site optimizat pentru Mozilla Firefox .
Contact
office@sprdiamantul.ro & webmaster@sprdiamantul.ro
Aceste informatii nu pot fi reproduse, republicate sau copiate pe alte pagini sau site-uri.
Copyright 2007 © SPR DIAMANTUL toate drepturile rezervate .