Log directory is not writable - please CHMOD e107_plugins/log/logs to 777
 

Mereu aproape de tine!

RASPUNS MAI privind aspecte salarizare politisti

RASPUNS MAI nr. 10.10.2014
Nr. 4345248

( https://www.scribd.com/doc/242928128/Raspuns-MAI-catre-SPR-Diamantul-petitie-colectiva-S17 )

( https://www.scribd.com/doc/242929810/Petitie-Colectiva-Sectia-17-Politie )

"Către

Sindicatul Poliţiştilor din România DIAMANTUL
Domnului preşedinte Emil Păscuţ


În legătură cu solicitarea dumneavoastră nr. 1549 din 25.09.2014, formulată în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem următoarele:

Referitor primele două întrebări din solicitare, menţionăm că Ordinul viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, nr. S/138/2014 modifică şi completează Ordinului m.a.i. nr. S/214/2011, acesta fiind un act subsecvent actelor normative de nivel superior care reglementează salarizarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor. Printre acestea se regăseşte Hotărârea Guvernului nr. 0292/2011, care, în prezent, este informaţie clasificată, clasa de secretizare – secret de stat, nivel – secret.

Atribuirea clasei de secretizare "secret de serviciu" pentru ordinul în discuţie s-a realizat prin consultarea ghidului de clasificare, a listelor cu informaţii secrete de stat şi a listelor cu informaţii secrete de serviciu, elaborate potrivit legii, în vigoare la acea dată, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, iar proiectul de act normativ au urmat toate etapele prevăzute de tehnica legislativă până la aprobarea acestora.

Precizăm că atribuirea clasei de secretizare s-a efectuat în accepţiunea art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, iar proiectele ordinelor ministrului administraţiei şi internelor au fost supuse analizei Subcomisiei de dialog social din M.A.I., la elaborarea acestora fiind consultate organizaţiile sindicale reprezentative, structurile şi unităţile ministerului.
Astfel, Ordinul m.a.i. nr. S/138/2014 este document clasificat prin raportare la faptul că modifică conţinutul Ordinului m.a.i. nr. S/214/2011, iar în ceea ce priveşte completările aduse, acesta conţine anexe care au fost elaborate pe baza prelucrării unor informaţii clasificate referitoare la modul de organizare şi desfăşurare al activităţii oficiale de cifru în M.A.I., precum şi la stabilirea funcţiilor pe grade militare, respectiv grade profesionale, pe clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare ai soldelor de funcţie/salariilor de funcţie.

Precizăm că la elaborarea şi definitivarea proiectului Ordinul m.a.i. nr. S/138/2014 au fost respectate Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România şi normele de tehnică legislativă, iar proiectul a fost supus analizei Comisiei de Dialog Social din data de 13.08.2014, fiind consultate organizaţiile sindicale reprezentative.

Referitor la pct. 3 din solicitare, cuantumul sporului pentru absolvirea instituţiilor de învăţământ superior se poate lua în calcul la stabilirea salariului funcţiei de bază, în cazul agenţilor care la 31.12.2009 beneficiau de acest spor, numai în măsura în care aceştia îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care era acordat sporul la data respectivă.

Verificarea acestor elemente se realizează de către structura de resurse umane, nefiind prevăzută în mod expres obligaţia personalului de a depune cereri sau alte documente în acest sens, dar, ţinând cont de faptul că la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sunt încadraţi câteva mii de agenţi de poliţie, opinăm că personalul care se consideră îndreptăţit să beneficieze de acest drept poate să informeze structura de resurse umane cu privire la acest fapt.

Cu stimă,
Responsabil de informarea publică
Comisar-şef de poliţie Gabriel Mitroiu "


( Nota noastra:

Continua complicitatea ilicita si imorala intre MAI si unele organizatii sindicale care pretins reprezinta interesul politistilor. Cu concursul unor lideri sindicali corupti ale caror interese personale se impletesc cu interesele personale ale unor functionari din conducerea MAI, se mentine secretizarea normelor de salarizare ale politistilor, pentru a putea fi favorizati cu sporuri salariale doar unii dintre noi, in aceleasi conditii de munca )

Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 14 October 2014 : 09:08 email to someone Afisare pentru Imprimare


agenti de politie. Tratament discriminatoriu DGPMB. Reclamatie la CNCD

Catre

CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII


In atentia

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Subsemnatul IRN, cu domiciliul in xxxx, agent de politie in cadrul DGPMB-Sectia 19 Politie,
si
Subsemnatul SRG, xxxx, cu domiciliul in xxxx, agent de politie in cadrul DGPMB-Sectia 19 Politie,
Ambii membri al Sindicatului Politistilor din Romania " Diamantul",

Intelegand subsemnatii sa fim reprezentati, in baza art. 28 di n Legea 62/2011 a dialogului social, de catre Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul", persoana juridica cu personalitate legal dobândita conform senti ntei civile nr. 22(PJ)/23.11.2006 , pronuntata în dosarul nr. 15033/302/2006 al Judecatoriei sectorului 5, cu sediul in B ucuresti, str. Corbita nr. 39, sector 5, C IF 19544011, pri n reprezentant legal, presedinte Emil PĂSCUT

Atat subsemnatii cat si reprezentantul nostru SPR Diamantul, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura in B ucuresti, strada Ienachita Vacarescu nr.17A, sector 4 sau prin posta electronica, si alte date de contact : tel/fax 0213152826, e-mail: -email-,

Formulam prin prezenta o

PLANGERE


Prin care va rugam sa constatati ca subsemnatii agenti de politie suntem supusi unui tratament discriminatoriu si continuat de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.19, sector 3, care, prin reprezentantii sai, refuza nejustificat sa ne aprobe cererile noastre motivate de mutare in alte inspectorate judetene de politie, sub prextetul generalist, vag, ca " situatia operativa nu permite" in conditiile in care in perioada cuprinsa intre 01.01.2014-31.08.2014, DGPMB a permis la 47 de ofiteri si agenti de politie sa se mute in alte inspectorate ( a se vedea adresa DGPMB nr.122232 din 08.09.2014 comunicata catre SPR Diamantul).
Subsemnatul IRN arat in perioada februarie 2013-prezent am depus la DGPMB nu mai putin de 7 rapoarte prin care am solicitat sa mi se aprobe mutarea, toate respingandu-mi-se cu o aceeasi motivare sablon, ca situatia operativa nu permite.
Subsemnatul SRG arat ca am depus in toamna anului 2013, la DGPMB, un raport prin care solicitam aprobarea mutarii in cadrul IPJ Hunedoara, si din nou in anul 2014, un raport similar, ambele fiindu-mi respinse cu formularea generalista ca " situatia operativa" nu permite.
Din punctul nostru de vedere, nu exista nici o ratiune obiectiva si rezonabila pentru care noua ni s-au respins rapoartele noastre dar in aceeasi perioada, la alti 47 de ofiteri si agenti politie, DGPMB le-a aprobat mutarea, in cazul acestora, ca prin minune, situatia operativa permitand.
Cele de mai sus sunt elemente care indreptatesc o presupunere rezonabila privind supunerea subsemnatilor la un tratament vadit discriminatoriu si in forma conti nuata, de catre DGPMB si functionarii de co nducere susmentionati.
Fata de cele de mai sus, va rugam sa luati masuri ce stau in competenta dvs, potrivit OUG 137/2000.

Cu stima, 09.10.2014

...............


Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 09 October 2014 : 12:05 email to someone Afisare pentru Imprimare


propunere SPR Diamantul pentru inlocuirea completa a Legii 360/2002

Nr.1126 din 27.09.2014

Catre

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Membrii Comisiei de Dialog Social


Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul", (...), prin reprezentant legal, presedinte Emil PĂSCUȚ,

Avand in vedere ca s-a publicat in Monitorul Oficial, Decizia Curtii Constitutionale nr. 392/2014 prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ridicata de subscrisa in procesul privind nelegala destituire a membrului nostru de sindicat, agentul de politie Dinca Emil Florin,

Avand in vedere ca, esential, s-a retinut de catre Curtea Constitutionala, in Decizia susmentionata, ca viciu comun de neconstitutionalitate al celor trei articole de lege criticate, imprejurarea ca s-a delegat, neconstitutional, competenta exclusiva de legiferare a Parlamentului, in domeniul functiei publice, catre Ministrul Afacerilor Interne,

Avand in vedere ca 42% din corpul Legii 360/2002 este compus din norme incomplete care, in mod similar textelor deja constatate ca neconstitutionale, sunt tot norme prin care se deleaga neconstitutional, competenta de reglementare exclusiva a Parlamentului, catre Ministrul MAI,

Va adresam propunerea respectuoasa de a va asuma initiativa promovarii unui proiect de lege care sa inlocuiasca complet, Legea 360/2002, fiind aceasta desueta si intr-o vadita neconcordanta cu Constitutia Romaniei, existand in acest sens urmatoarele circumstante favorabile:

• Decizia CCR 392/2014 a trasat in mod hotarat niste limite extrem de clare privind autoritatea publica competenta sa legifereze primar, in domeniul privind functia de politie si raporturile de serviciu de politie;
• Parlamentul se afla, actual, sub imperiul unei obligatii ce nu poate fi evitata, de a aduce, intr-un timp foarte scurt, Legea 360/2002, in parametri de constitutionalitate;
• Este deja convenit de catre Ministerul Afacerilor Interne si reprezentantii organizatiilor sindicale, ca este imperios necesar a se reforma Legea 360/2002. In acest sens, reamintim ca s-au desfasurat, in ultimii trei ani, numeroase intalniri de lucru minister-sindicate, pe marginea unui proiect de lege privind statutul politistului.
• Exista deja un proiect de lege privind statutul politistului, cu un grad mare de finalizare.

In lumina celor de mai sus, consideram ca singura reactie potrivita la decizia CCR nr. 392/2014, care sa satisfaca pe termen lung, atat interesul general al societatii cat si interesul individual al cetateanului "politist", si care sa nu fie doar o carpaceala temporara a unei corabii gata sa se scufunde, este promovarea curajoasa a unui proiect de lege care sa inlocuiasca integral, Legea 360/2002.

Cu deosebita consideratie,


Sindicatul Politistilor din Romania " Diamantul"
prin presedinte
Emil PASCUTComments: 0 | posted by webmaster in Misc on 27 September 2014 : 20:57 email to someone Afisare pentru Imprimare


Chestorul Scripniciuc de la IPJ Iasi persevereaza in hartuirea liderului nostru de la Iasi, agent Luca Mihai

Chestorul Scripniciuc de la IPJ Iasi persevereaza in hartuirea liderului nostru de la Iasi, agent Luca MihaiNr. 12/MS din 22.09.2014

Catre
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE


Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul", persoana juridica cu personalitate legal dobândita conform sentintei civile nr. 22(PJ)/23.11.2006 , pronuntata în dosarul nr. 15033/302/2006 al Judecatoriei sectorului 5, cu sediul in Bucuresti, str. Corbita nr. 39, sector 5, CIF 19544011, prin reprezentant legal, presedinte Emil PĂSCUȚ,
Cu sediul pentru comunicarea raspunsului dvs. in Bucuresti, strada Ienachita Vacarescu nr.17A, sector 4 sau prin posta electronica, la adresa -email-, -email-,
In numele si intersul membrului nostru de sindicat, agent sef Luca Mihai din cadrul IPJ Iasi-Politia Iasi, avand acesta si calitate de presedinte al organizatiei SPR Diamantul la nivelul IPJ Iasi, va solicitam urmatoarele:

Punctul nr.1) Sa dispuneti cercetarea si sanctionarea disciplinara a sefului IPJ Iasi:
1.1) pentru clasificarea abuziva si ilegala, ca "secret de serviciu", a dispozitiei prin care respectivul a dispus evaluarea psihologica a dlui agent sef Luca Mihai;
1.2) pentru omisiunea de a comunica aceasta dispozitie, in materialitatea ei, catre dl Luca Mihai in vederea informarii si in vederea producerii de efecte juridice, inclusiv in vederea exercitarii dreptului la contestatie, administrativa si judecatoreasca;
1.3) pentru omisiunea de a aduce la cunostinta, continutul efectiv al dispozitiei, catre dl Luca Mihai;
1.4.) pentru hartuirea si victimizarea agentului de politie Luca Mihai, manifestata prin emiterea dispozitiei de evaluare psihologica secretizata, datorita imprejurarii ca acesta este lider al sindicatului nostru si ca razbunare pentru numeroasele sesizari depuse de agent sef Luca Mihai, privind ilegalitati savarsite la nivelul IPJ Iasi, de catre functionari cu functii de conducere dar si de executie

Faptele de mai sus fiind savarsite cu incalcarea:
• art.15 lit.e) din Legea 182/2002 (" informaţii secrete de serviciu - informaţiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat") ;
• art.31 alin 2 din Constitutia Romaniei si a reflexiei acestuia in Legea 182/2002, respectiv art.33 ( " Este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes (...) personal")
• incalcarea dreptului de acces la justitie prevazut de art. 21 din Constitutie si incalcarea dreptului prevazut de art.52 din Constitutia Romaniei
• art.1326 Cod Civil;
• incalcarea principiului bunei credinte in relatiile de serviciu;
• OUG 137/2000, art.7, art.9 si art.218 alin 2 din Legea 62/2011.


Punctul nr.2)
2.1 Sa dispuneti cercetarea si sanctionarea disciplinara a comisarului sef de politie Sandu Tudor, Director al Directiei Control Intern din cadrul IGPR, pentru neglijenta in serviciu intrucat, pana la data prezentei, respectivul nu si-a invatat subordonatii sa respecte si sa aplice actele administrativ normative emise de catre Ministrul MAI, respectiv sa intocmeasca documente oficiale cu respectarea art. 5 lit.h) din Instructiunile MAI 1000/2005 ( nepublicate). Dovada este scrisoarea IGPR nr. 578755/S.2/D.M./15.09.2014 (atasata) , semnata in dreptul numelui cms sef Sandu Tudor de catre un functionar necunoscut;

2.2. Sa dispuneti cercetarea si sanctionarea disciplinara a functionarului necunoscut care i-a falsificat semnatura si si-a arogat identitatea cms sef Sandu Tudor, in scrisoarea IGPR nr. 578755/S.2/D.M./15.09.2014;

2.3 Sa dispuneti cercetarea disciplinara si sanctionarea disciplinara a autorilor scrisorii IGPR nr. 578755/S.2/D.M./15.09.2014 pentru intocmirea unui raspuns cu incalcarea legii, in care sunt ignorate prevederile imperative si inevitabil incidente ale Legii 182/2002 ( art.15 si art.33) pentru a favoriza pe seful IPJ Iasi sa scape de raspundere disciplinara.

Punctul nr. 3
Sa anulati clasificarea dispozitiei sefului IPJ Iasi prin care s-a dispus evaluarea psihologica a liderului nostru de sindicat, dl agent sef Luca Mihai si sa luati masurile pentru a se comunica, membrului nostru de sindicat, dispozitia respectiva, in materialitatea acesteia, in vederea informarii si in vederea exercitarii dreptului la contestatie.
In subsidiar, sa anulati dispozitia in cauza, fiind aceasta intocmita ca act de represiune, in scopul hartuirii membrului nostru de sindicat.

Cu stima
SPR Diamantul
prin presedinte
Emil PASCUT


Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 22 September 2014 : 10:15 email to someone Afisare pentru Imprimare


Atentie : Potrivit Directivelor UE si Curtii de Justitie, concediul medical nu afecteaza durata concediului de odihna

Atentie :

Potrivit Directivei UE nr, 88 din 2003 si Curtii de Justitie a UE, concediul medical nu afecteaza durata concediului de odihna, neputand fi concediul de odihna micsorat, ca efect al concediului medical !

Vedeti mai jos, petitia sindicatului trimisa in acest sens, in data de 19.09.2014, Guvernului si MAI.

Cu stima,


ANDREI ALEXANDRU CRISTIANNr.17/PE din 19.09.2014

Catre

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul"(...) prin reprezentant legal, presedinte Emil PĂSCUȚ,

1) Solicitam Guvernului Romaniei sa procedeze la modificarea corespunzatoare si urgenta a HG 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, in special a art.1 si art.3 din norma susmentionata, pentru a se acorda cu art.7 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului, in interpretarea obligatorie data de Curtea de Justitie a Uniunii Europene;

2) Solicitam Ministrului Afacerilor Interne ca, in aplicarea art.148 din Constitutie, sa emita urgent, pentru tot personalul din subordine , precizari, sub forma de instructiuni sau ordin de ministru, privind aplicarea cu prioritate a art.7 din Directiva 2003/88/CE, in interpretarea obligatorie data de CJUE, in contra prevederilor actuale ale art.1 si art.3 din HG 1578 din 2002.

In acest sens, va invederam urmatoarele:

Curtea Europeana de Justitie, printr-o hotarare preliminara pronuntata la data de 20 ianuarie 2009 in cauzele conexate Gerhard Schultz Hoff (C 350/06) si Stringer și alții (C 520/06), interpretand dispozitiile art. 7 din Directiva 2003/88, a retinut urmatoarele:

1) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru trebuie interpretat in sensul ca nu se opune unor dispozitii sau unor practici nationale potrivit carora un lucrator aflat in concediu medical nu are dreptul la un concediu anual platit efectuat intr o perioada de concediu medical.

2) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat in sensul ca se opune unor dispozitii sau unor practici nationale care prevad ca dreptul la concediul anual platit se stinge la expirarea perioadei de referinta si/sau a unei perioade de report stabilite de dreptul national chiar si in cazul in care lucratorul s a aflat in concediu medical in toata perioada de referinta sau intr o parte din aceasta si incapacitatea sa de munca a continuat pana la incetarea raportului sau de munca, motiv pentru care nu a putut sa isi exercite dreptul la concediul anual platit.

3) Articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat in sensul ca se opune unor dispozitii sau unor practici nationale care prevad ca, la incetarea raportului de munca, nu se acorda nicio indemnizatie pentru concediul anual platit neefectuat lucratorului care s a aflat in concediu medical in toata perioada de referinta sau intr o parte din aceasta si/sau in toata perioada de report sau intr o parte din aceasta, motiv pentru care nu a putut sa isi exercite dreptul la concediul anual platit. Pentru calculul indemnizatiei mentionate, remuneratia obisnuita a lucratorului, care este cea care trebuie mentinuta in perioada de repaus ce corespunde concediului anual platit, este de asemenea determinanta.

(Sursa: : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74017&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=59377 )

Suplimentar, va invederam ca, recent, in cauza ANGED, C-78/11, Curtea de Justitie a retinut, citam:

“este cert că finalitatea dreptului la concediul anual plătit este aceea de a i permite lucrătorului să se odihnească și să dispună de o perioadă de destindere și de recreere. Astfel, această finalitate diferă de cea a dreptului la concediul medical. Acesta din urmă se acordă lucrătorului pentru a putea să se refacă după o boală care a determinat incapacitatea de muncă (a se vedea Hotărârea din 10 septembrie 2009, Vicente Pereda, C 277/08, Rep., p. I 8405, punctul 21).” (pct. 19)

“momentul la care survine respectiva incapacitate este lipsit de relevanță[.]” (pct. 22).

“articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se opune unor dispoziții naționale care prevăd că un lucrător aflat în incapacitate temporară de muncă survenită în perioada de concediu anual plătit nu are dreptul de a beneficia ulterior de respectivul concediu anual plătit care a coincis cu perioada de incapacitate de muncă.”

In lumina celor de mai sus, va rugam sa observati si sa va insusiti opinia noastra ca art.1 si art.3 din HG 1578/2002 sunt intr-o vadita contradictie cu prevederile art.7 din Directiva nr. 2003/88/CE, situatie in care, in baza art. 148 alin. (2) din Constitutia Romaniei, este imperios necesar a se acorda, urgent, ordinea de drept interna, cu art.7 din Directiva 2003/88/CE.

Cu deosebita consideratie,

Emil PASCUT
Presedinte SPR DIAMANTUL

Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 19 September 2014 : 11:31 email to someone Afisare pentru Imprimare


Decizia nr. 392/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002

S-a publicat Decizia CCR nr. 392/2014
referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate
a prevederilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3)
din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului


În vigoare de la 11.09.2014, Mof I nr. 667 din 11.09.2014


S-a publicat in Monitorul Oficial, Decizia CCR nr. 392/2014 privind neconstitutionalitatea art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului ( textele reglementand procedura de cercetare disciplinara a politistilor).

In sfarsit, sistemul comunist din Ministerul Afacerilor Interne a primit cea mai grea lovitura din ultimii 10 ani.

Reforma pe care nu au fost in stare sa o faca ministrii de interne din ultimii 10 ani, a facut-o subsemnatul, agent de politie concediat de la postul de politie NUCI ( Ilfov), impreuna cu dl Emil Pascut , presedintele SPR Diamantul.

Va reamintesc ca am fost concediat in 2011, de catre IPJ Ilfov, printr-o cercetare disciplinara falsificata in care, in contra martorilor si a altor probe existente la dosar care dovedeau nevinovatia mea absoluta , mafia condusa de Nica Emanuel ( fost sef la IPJ Ilfov) a constatat mincinos ca as fi consumat bauturi alcoolice, in timpul programului de lucru.

Pentru ca sa nu pot ataca, in cunostinta de cauza, actele de concediere la instanta de judecata, Nica Emanuel a refuzat sa-mi comunice actele de destituire din functie si de concediere.

Deci am fost concediat verbal, de o gasca de indivizi semidocti si cu apetit de infractori, pentru care Constitutia e ceva ireal si care au crezut, gresit, ca prin natura functiilor de conducere pe care le detineau, pot face abuzuri impotriva unui agent de politie care nu se va lupta pentru nevinovatia sa.

Dar cum exista Dumnezeu, SPR Diamantul si Curtea Constitutionala, I will come back, dupa 3 ani de batalii in instanta.

Multumesc SPR Diamantul si in special dlui Emil Pascut ( autorul exceptiei de neconstitutionalitate) care, crezand in nevinovatia mea, mi-a preluat cauza cu generozitate si s-a luptat pentru mine intr-o batalie care parea fara sorti de izbanda, dupa ce am fost destituit si lasat pe drumuri, fiind membru al celui mai "mare" sindicat.

Atentie:

Toti acei politisti care, stiindu-se nevinovati, au avut curajul sa-si conteste sanctiunile disciplinare, avand procese in derulare pe rolul instantelor (inclusiv in recurs), inclusiv cei care au primit sanctiuni mai inainte de publicarea deciziei, dar vor depune contestatii ( ierarhice si la instanta, in termen legal) vor beneficia de prevederile Deciziei CCR 392/2014, care produce efecte "erga omnes" ( In ceea ce-i priveste pe toti; fara exceptie ) , de la publicare ! Toate sanctiunile ilegale vor fi anulate de instantele de judecata, daca mai sunteti in termen sa le contestati!


Inchei aici, exprimandu-mi speranta ca Ministrul Afacerilor Interne le va imputa celor vinovati de concedierea mea ilegala, inclusiv " politisto-consilierului juridic" al IPJ Ilfov, despagubirile ( drepturi salariale si cheltuieli de judecata) pe care mi le va acorda instanta, prin hotararea finala.

Cu respect pentru Politia noastra, a acelor politisti onesti care cred si inca lupta, individual, pentru adevar, lege si justitie,

Dinca Emil Florin

http://lege5.ro/Gratuit/gqydinrtgi/decizia-nr-392-2014-referitoare-la-admiterea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-art-59-alin-2-art-60-alin-1-si-ale-art-62-alin-3-din-legea-nr-360-2002-privind-statutul-politistului
Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 11 September 2014 : 15:30 email to someone Afisare pentru Imprimare


Dute la Pagina   <<        >>  
 
Site optimizat pentru Mozilla Firefox .
Contact
office@sprdiamantul.ro & webmaster@sprdiamantul.ro
Aceste informatii nu pot fi reproduse, republicate sau copiate pe alte pagini sau site-uri.
Copyright 2007 © SPR DIAMANTUL toate drepturile rezervate .