Mereu aproape de tine!

Biroul de psihologie din DGPMB, condus de scms Capruci Bogdan, incearca sa joace tzaca-paca cu SPR Diamantul.

Greseala mare ! Biroul de psihologie din DGPMB, condus de scms Capruci Bogdan, incearca sa joace tzaca-paca cu SPR Diamantul.


Biroul de psihologie din DGPMB, condus de scms Capruci Bogdan, incearca sa joace tzaca-paca cu SPR Diamantul. Greseala mare, domnilor ! La tzaca - paca noi suntem experti, ca e treaba de " drept" nu de interpretat visele. Mai intai veniti voi cu picioarele pe pamant, mai invatati carte, invatati sa respectati " drepturile" ( care apropo nu sunt acelasi lucru cu " visele"), si dupa aia veniti sa-l verificati la cap pe vreun membru al SPR Diamantul !


Biroul de contra-psihologie al SPR DiamantulCatre

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI


Subsemnatul FIRICEL ALEXANDRU, agent principal in cadrul DGPMB- SECTIA 13 POLITIE, presedinte al organizatiei SPR Diamantul la sectia 13 Politie, cu domiciliul ales pentru comunicarea raspunsului dvs la sediul SPR Diamantul din Bucuresti, strada Ienachita Vacarescu nr.17A, sector 4,

Prin prezenta va informez urmatoarele:

In baza art.45 (3) din Legea 188/1999 potrivit caruia “ Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.”

Retinand textul de mai sus,

Va informez in mod public ca refuz sa execut dispozitia continuta de Nota Raport nelegala emisa aparent de DGPMB sub nr. 17440 din 13.07.2015, prin care se incearca, de catre un grup infractional ascuns compus din functionari DGPMB care imi sunt necunoscuti, supunerea subsemnatului, in data de 17.07.2015, unei evaluari psihologice ilegale, pentru a doua oara, tinand cont ca prima tentativa a respectivilor a esuat in mod jalnic, in data de 04.06.2015.

Va rog sa examinati si sa constatati nulitatea Notei raport nr. 17440 din 13.07.2015, pentru motivele si argumentele pe care le expun mai jos:
Astfel, consider ca politistul nu poate fi supus unor teste psihologice care reprezinta o intruziune grava in dreptul fundamental constitutional al persoanei la integritate psihica si viata privata, decat in conditiile prevazute de lege.

Nota raport a DGPMB nr. 17440 din 13.07.2015 este in primul rand lovita de nulitate intrucat este intocmita cu incalcarea art. 5 lit h) din Instructiunile MAI 1000/2005 nepublicate, nefiind opera autorilor aparenti indicati in nota raport, ci opera unor alti autori, secreti, adevarati hoti de identitate, care au uzurpat identitatile si functiile autorilor aparenti si le-au contrafacut totodata semnaturile, cu consecinta incalcarii drepturilor mele constitutionale fundamentale la informare, la libera exprimare si de acces la justitie si nu in ultimul rand, a principiului bunei credinte.

In al doilea rand nota raport este lovita de nulitate intrucat indicarea formala a unor texte juridice pretins incidente nu satisface obligatia legala de motivare in fapt si in drept, a actului administrativ. Motivarea actului administrativ inseamna prezentarea situatiei de fapt, a normelor de drept aplicabile precum si a rationamentului pentru care se considera ca normele de drept vizate, sunt incidente la situatia de fapt.

In cauza de fata, indicarea formala, de catre niste hoti de identitate si falsificatori, a unui text din OMAI 23/2015, fara prezentarea situatiei de fapt care sa contureze pretinsul “ comportament dezadaptativ” al subsemnatului si fara prezentarea unui rationament de aplicare a legii, inlatura orice prezumtie de legalitate a notei-raport, nefind eu nevoit sa respect un act care este intocmit cu falsificarea subscrierii, cu uzurparea functiei, care este nemotivat si prin care se urmareste afectarea integritatii psihice a subsemnatului.

Pentru motivele de mai sus, refuz sa execut nota raport a DGPMB si va solicit:

• Sa anulati nota raport a DGPMB nr. 17440 din 13.07.2015;

• Sa actionati urgent pentru identificarea si tragerea la raspundere disciplinara a autorilor secreti ai notei raport, pentru incalcarea de catre acestia a art. 5 lit h) din Instructiunile 1000/2005, pentru incalcarea dreptului meu de acces la informatie de interes public si personal, pentru incalcarea obligatiei de motivare a actului administrativ, pentru incalcarea dreptului meu la libera exprimare si de acces la justitie in componenta dreptului prevazut de art. 16 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, comunicandu-mi solutia.
Atasez la prezenta, nota raport.

Cu stima,
Firicel Alexandru
Agent
Presedinte organizatia SPR Diamantul la nivelul sectiei 13 Politie.

Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 17 July 2015 : 13:38 email to someone Afisare pentru Imprimare


Hartuirea agentului Firicel Alexandru continua

Hartuirea agentului Firicel Alexandru continua. La fel si apararile noastre.
Plangere penala din 16.07.2015CATRE


PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTISubsemnatul FIRICEL ALEXANDRU, CNP xxxxxx, cu domiciliul in Bucuresti, xxxxxxxx, agent de politie in cadrul sectiei 13 politie Bucuresti, presedinte al organizatiei Sindicatului Politistilor din Romania Diamantul de la nivelul DGPMB-Sectia 13 Politie,

Formulez prin prezenta


PLANGERE PENALA si PLANGERE PREALABILA


Impotriva autorilor necunoscuti, functionari publici politisti, care au intocmit, aprobat si pus in circuitul juridic, NOTA RAPORT a DGPMB cu nr. 17440 din 13.07.2015 ( atasata) prin care se solicita respectiv se aproba evaluarea psihologica a subsemnatului, politist, in baza unui pretins “comportament dezadaptativ” la locul de munca.

Concret,

I)
Solicit sa-i identificati si sa-I cercetati pentru savarsirea infractiunii de Fals material in inscrisuri oficiale ( art. 320 CP) si Uz de fals ( art. 328 CP) pe autorul sau autorii necunoscuti, prezumtiv functionari publici politisti din DGPMB, care a falsificat/au falsificat semnaturile celor doi autorilor aparenti din NOTA RAPORT a DGPMB cu nr. 17440 din 13.07.2015, care este un “inscris oficial”, in sensul legii penale.

Cele doua semnaturi care s-au facut pe nota raport sunt false, nefiind semnaturile obisnuite ale autorilor aparenti, respectiv scms Capruci Bogdan ( solicitatorul) si directorul general al DGPMB, cms sef Voicu Marius ( aprobator).

Trebuie observat ca rolul semnaturii este prevazut la art. 268 Codul de Procedura Civila, dupa cum urmeaza:

“Art. 268. - (1) Semnătura unui înscris face deplină credinţă, până la proba contrară, despre existenţa consimţământului părţii care l-a semnat cu privire la conţinutul acestuia. Dacă semnătura aparţine unui funcţionar public, ea conferă autenticitate acelui înscris, în condiţiile legii.

(2) Când semnătura este electronică, aceasta nu este valabilă decât dacă este reprodusă în condiţiile prevăzute de lege. "


Trebuie observat si ca Instructiunile MAI nr. 1000/2005 impun, prin art. 5 lit h), autorilor de documente din MAI, obligatia de aratare a identitatii, functiei, si de depunere a semnaturii proprii.
In lumina celor de mai sus, consider ca exista date si indicii suficiente pentru a se presupune rezonabil, savarsirea infractiunilor susmentionate.

In probatiune, va rog sa ridicati inscrisul original care se gaseste la DGPMB si sa-l supuneti unei constatari tehnico-stiintifice grafoscopice, in vederea identificarii falsificatorilor.

II) Suplimentar, solicit sa-I cercetati pe cei doi functionari publici necunoscuti, politisti, care au intocmit, semnat in fals si pus in circulatie, NOTA RAPORT a DGPMB cu nr. 17440 din 13.07.2015, si pentru posibila savarsire a infractiunilor de :

• Abuz in Serviciu (art.297 CP);
• Neglijenta in Serviciu (art.298 CP);
• Uzurparea functiei (art.300 CP);

Faptele susceptibile a se incadra in continutul infractiunilor susmentionate, fiind urmatoarele:
Astfel,

Cadrul penal incident :
Potrivit art. 297 (1) Cod Penal, constituie infractiunea de “ Abuz in Serviciu” :

“ Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. “

Potrivit art. 298 Cod Penal, constituie neglijenta in serviciu, “ Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. “

Potrivit art. 300 Cod Penal, constituie infractiunea de “ Uzurparea functiei”, “Fapta funcţionarului public care, în timpul serviciului, îndeplineşte un act ce nu intră în atribuţiile sale, dacă prin aceasta s-a produs una dintre urmările prevăzute în art. 297, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Prin omisiunea sau indeplinirea defectuoasa a unui act, in exercitarea atributiilor de serviciu, se intelege fapta functionarului public (savarsita prin omisiune sau actiune) de incalcare a legii, a ordinelor si instructiunilor MAI cu caracter normativ si, nu in ultimul rand, a atributiilor concrete din fisa postului.

Retind cele de mai sus,

Fapta functionarului sau functionarilor necunoscuti de a omite, in NOTA RAPORT a DGPMB cu nr. 17440 din 13.07.2015, sa-si mentioneze identitatea reala si functia ocupata cat si semnatura/semnaturile proprii, urmata de punerea in circuitul juridic a documentului respective, este o conduita care se abate de la lege, deci o fapta ilicita, susceptibila de a fi verificata si prin raportare la continutul constitutiv al infractiunii de “Abuz in Serviciu”.

Este o obligatie legala a “ functionarului public” de a se identifica in mod corect, in actele si operatiunile administrative pe care le incheie intr-o forma scrisa, ca si conditie de respectare a dreptului la informare de interes public si personal, a principiului bunei credinte care guverneaza relatiile oficiale intre autoritati publice si cetateni, a principiului transparentei administratiei publice, si nu in ultimul rand, o cerinta in vederea asigurarii efectivitatii “motivarii” actului administrativ.

Obligatia de identificare a autorilor de documente din Ministerul Afacerilor Interne a fost prevazuta explicit si intr-un act infralegal, respectiv in art. 5 lit h din instructiunile MAI nr. 1000/2005 nepublicate.

Trebuie observat ca, in cazul activitatii administrative, aceasta obligatie de identificare a functionarului public autor de documente si de depunere de semnatura, este o conditie de asigurare a efectivitatii dreptului de acces la justitie pentru persoana care se considera vatamata printr-un act administrative, si mai concret in vederea asigurarii cadrului pentru ca persoana vatamata si-si exercite dreptul prevazut la art. 16 “Introducerea în cauză a funcţionarului” din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, potrivit caruia, citez:

“ Art. 16. - (1) Cererile în justiţie prevăzute de prezenta lege pot fi formulate şi personal împotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea sau încheierea actului ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În cazul în care acţiunea se admite, persoana respectivă poate fi obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică pârâtă. “)

In cazul concret al emiterii notei raport a DGPMB cu nr. 17440 din 13.07.2015, datorita imprejurarii ca subsemnatul am fost impiedicat sa cunosc pe autorii reali ascunsi ai documentului, sunt impiedicat sa ii chem la judecata pe respectivii, in solidar cu DGPMB, in vederea obtinerii de despagubiri pentru prejudiciul cauzat, in conditiile art. 16 din Legea 554/2004, cu consecinta ca mi-au fost incalcate automat, drepturile constitutionale fundamentale de acces la informatii de interes public si personal, la libera exprimare precum si de acces la justitie

In continuare, pentru faptele reclamate, infractiunea de “ Neglijenta in serviciu”, este incidenta in speta, in masura in care organul penal nu constata forma de de vinovatie necesara pentru intrunirea laturii subiective a infractiunii de Abuz in serviciu.

Deasemenea, infractiunea de “uzurpare a functiei” este si aceasta incidenta intrucat, in NOTA RAPORT a DGPMB cu nr. 17440 din 13.07.2015, niste necunoscuti care in mod vadit, logic, nu au aveau competenta pentru propunerea si pentru aprobarea actului, au uzurpat functiile persoanelor competente, pentru a da o aparenta de legitimitate Notei raport, in vederea supunerii abuzive a subsemnatului, unei evaluari psihologice care constituie o afectare a integritatii mele psihice si deci o incalcare nejustificata, grava, a dreptului meu fundamental protejat de art. 52 din Constitutie potrivit caruia:

1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.III) In continuare, solicit sa-i cercetati pe autorii necunoscuti ai NOTEI RAPORT a DGPMB cu nr. 17440 din 13.07.2015, si pentru savarsirea infractiunii de Fals intelectual constand in fapta de a atesta, necorespunzator adevarului, ca subsemnatul ar fi avut un comportament “ dezadaptativ” la locul de munca.

Va informez ca odata cu aparitia acestui document, este prima oara cand aflu ca as fi avut un comportament “dezadaptativ”, la locul de munca. Pana la data intocmirii acestui document nu am fost informat ca ar exista vreo sesizare oficiala in acest sens si nici nu am fost audiat de vreun organ, pentru a mi se da posibilitatea de a-mi exprima un punct de vedere.

Cu alte cuvinte, daca ar fi existat o astfel de imprejurare, este evident ca o mica turma de lasi, 2-3 persoane, deranjate de activitatile mele ca lider sindical si de petitiile mele cetatenesti trimise unor institutii, in exercitarea ca dreptului la libertate de exprimare, comploteaza in secret, ascunzandu-si identitatile si falsificand acte publice, pentru ca subsemnatul sa ajung sa ma supun unei evaluari psihologice cu rezultatul negativ deja previzibil, ce urmeaza a fi efectuata/ “ aranjata” de biroul condus de scms Capruci, deja reclamat penal de catre subsemnatul intr-o alta cauza penala, tot in legatura cu incercarile disperate ale acestui mic grup secret, de a scapa de subsemnatul, prin aranjarea unei evaluari psihologice “ negative” care sa poata servi ulterior ca pretext pentru indepartarea mea din politie.

IV)
In continuare,
Tot pentru faptele de mai sus, formulez plangere penala prealabila si va rog sa cercetati pe autorii necunoscuti ai notei raport a DGPMB cu nr. 17440 din 13.07.2015 si sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 218. (2) din Legea 62/2011, potrivit caruia, citez:

(2) Condiţionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

Toate actele materiale de mai sus, prin care se incearca determinarea subsemnatului de a ma supune unei expertize psihologice care sa fie facuta de scms Capruci si subordonatii acestuia, sunt facute in scopul harturii, afectarii psihice a subsemnatului, ca sa renunt la exercitarea functiei de lider al organizatiei SPR Diamantul, la nivelul Sectiei 13 politie, calitate in care am” deranjat” atat pe conducerea sectiei cat si alti conducatori din MAI si DGPMB, fiind actele reclamate in prezenta sesizare, doar o continuare a faptelor anterioare savarsite in atingerea aceluiasi scop si reclamate in plangerea mea penala anterioara, trimisa pe mail la Parchetul de pe langa TMB in data de 10.07.2015.

Atasez la prezenta:
• Hotararea 6009/302/2015 care atesta calitatea mea de lider sindical,
• Nota raport a DGPMB cu nr. 17440 din 13.07.2015,
• Plangerea penala trimisa parchetului TMB, prin mail, la data de 10.07.2015

Cu stima,
Persoana vatamata,
Firicel Alexandru


Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 17 July 2015 : 13:23 email to someone Afisare pentru Imprimare


Probleme la DGPMB - Serviciul de Retinere si Arestare Preventiva

- IN ATENTIA PRESEDINTELUI SINDICATULUI ”DIAMANTUL” – DOMNUL EMIL PASCUT
La S.R A P. ( Serviciul de Retinere si Arestare Preventiva din DGPMB) s-a instituit un regim al terorii si al umilintei, de aproximativ un an.
Ma aude cineva?

Este un “strigat” al indignarii si al stupefactiei, ca teama a pus stapanire pe oameni, care nu mai reactioneaza la remarci si atitudini degradante, ofensive si insolente venite din partea conducerii subunitatii.

Desi teama este un sentiment firesc in situatii de risc sau pericol iminent, aceasta nu ar trebui sa ne domine in relatiile interumane!

Actiunile membrilor conducerii de : intimidare, umilire, discreditare, amenintari, izolarea si reducerea la tacere, la care doresc sa ne aduca, m-au determinat sa fac cunoscute, celor interesati, neregulile existente la nivelul S.R.A.P., considerand ca acestea, afecteaza starea emotionala, abilitatile colectivului, deteriorandu-ne in parte, chiar stima de sine .
Conducerea S.R.A.P. ar trebui sa stie ca, in urma unor studii de specialitate s-a constatat ca oamenii realizati profesional si afectiv, cu suport social dezvoltat sunt mai rezistenti la boli, au o capacitate imbunatatita de a face fata solicitarilor si chiar o speranta de viata mai mare.

Prin urmare, fiind unul din rolurile sale, managerul subunitatii impreuna cu membrii echipei de conducere se prezuma ca ar fi trebuit sa cunoasca , sa se preocupe de aceste lucruri si sa creeze un climat optim de munca in cadrul subunitatii.

Pentru ca nu a facut acest lucru, au fost si sunt si la ora actuala peste 20 de cadre in concediu medical si nu ar trebui sa culpabilizam personalul medical (asa cum o face conducerea S.R.A.P) pentru slaba eficacitatea a profilaxiei! Cum au unii indrazneala (fara a fi pregatiti in domeniu) sa se implice in desfasurarea actului medical ?! Lasati medicii in pace, ca slava Domnului, ne mai putem bucura inca de cadre medicale de exceptie!

Vina este exclusiv a conducerii S.R.A.P !

Pentru ca nu a reusit sa empatizeze cu personalul din subordine si l-a supus unor “tratamente” care din punctul meu de vedere, iertata-mi fie inadvertenta, nu ii recomanda pentru aceste functii.
Personalul S.R.A.P este subestimat, vechii sefi sunt indezirabili si sunt persiflati,nu sunt inclusi la consultari (desi ne-ar putea fi folositoare experienta lor), iar majoritatea cadrelor sunt coplesite si timorate de comportamentul dictatorial, de pretinsa atitudine mirobolanta, intangibila, dar absolut vindicativa si vexata in cazul comiterii erorii de a nu i se recunoaste principalele “calitati”.

Revenind la personal… sunt cadre care au 20 – 25 de ani de munca numai pe linie de arest, care metaforic, putem spune ca au “ executat” de bunavoie echivalentul unor pedepse de omor , care nu s-au plans si despre care nu s-a prea auzit (in sensul rau), pana la preluarea conducerii serviciului, de actualii sefi.

Dar s-a aplecat conducerea vreodata asupra problemelor cadrelor? Cunosc oare ce suporta acestia zilnic si la ce riscuri enorme se expun?
Categoric NU!
Ii “stimuleaza”, gratulandu-i cu epitete deplorabile si emitand judecati de valoare fara o documentare prealabila, intr-un ritm infernal si cu tendinte impulsive!
As fi curioasa sa aflu ce sentimente l-au incercat pe seful serviciului dupa ce recent a aruncat cu cheile intr-un ofiter, care in paranteza fie spus, cand dumnelui era un copil , ofiterul respectiv ii obtinea , riscand totul in Revolutie, drepturile de care se bucura astazi?!
De la venirea noii conduceri, din nefericire, cadrele S.R.A.P, nu au beneficiat de cooperare, incredere sau entuziasm, le-au fost ignorate doleantele, li s-au ingradit drepturile, au fost efectiv dispretuiti, neputandu-se bucura de spiritul de echipa, chiar daca au facut eforturi suplimentare, cu o dotare ce lasa de dorit, pentru a putea indeplini sarcinile de serviciu, sperand poate ca o sa fie apreciati.
In schimb au primit un volum imens de lucrari, cerandu-li-se imperios sa faca fata unui stil de munca heirupist si haotic, in ture de 12/24, 16/24, 24/24, 24/48, preluand atributiile altor colegi, in alte compartimente, invocandu-se permanent deficitul de personal.
Practic, cadrele trebuiau sa se supuna, sa suporte cu stoicism reprosurile, tonul ridicat si jignirile, fiind constransi sa aiba doar indatoriri, nu si drepturi.
Oamenii sunt bolnavi, obositi, tracasati, enervati, provocati, jigniti, neintelesi, vanati pentru cea mai mica greseala si fara drept la replica sau opinie.
Nu a interesat pe nimeni!
In schimb sanctionam mame! Respectiv pentru grija pe care o poarta copiiilor lor. Este cazul colegei noastre care intr-o clipa de ragaz, fiind in post de paza, a indraznit sa-si sune fiul minor, pentru a afla daca acesta a sosit cu bine de la scoala.

Ce satisfactie morbida o fi trait acest sef, avand in vedere ca politista respectiva isi creste singura copilul?

Iar cand se greseste deosebit de grav (a se vedea: cazul cetateanului italian caruia nu i s-a respectat punerea in libertate, escortarea domnului Adrian Sarbu, patrunderea ilegala in arest a unei echipe de reporteri a unui cunoscut post de televiziune, aprobarea vizitarii p.p.l de catre persoane care aveau interdictie, nerespectarea drepturilor p.p.l, etc.), conducerea nu isi asuma responsabilitatea, da vina tot pe subordonati. E mai comod asa, desi am convingerea ca: ACESTEA SUNT CONSECINTELE UNUI MANAGEMENT DEFECTUOS!

S-ar putea spune ca ma erijez in aparatorul colegilor. Gresit, aceste stari le-am trait personal si sunt siderata de malitiozitatea si cinismul cu care conducerea serviciului a actionat in ceea ce ma priveste, in incercarea de a ma impiedica sa promovez.

Indraznesc sa-i atrag atentia sefului serviciului ca functia pe care o ocupa, nu ii da in definitiv, puterea de a schimba destine! Concluzia sper sa o traga dansul…
Desi realizez ca sunt departe de a fi epuizat toate aspectele problemelor de la nivelul S.R.A.P., in acest moment ma incearca un sentiment de impacare cu mine insami, ca am creionat pe scurt, portretul unor manageri.

Am speranta ca esaloanele superioare vor analiza si vor dispune in consecinta.


Daca am omis alte aspecte, rog efectivul serviciului sa le aduca la cunostinta celor indrituiti sa solutioneze aceste nereguli.
Nu trebuie sa avem temeri, aceste dispar numai infruntandu-le !

Formulez prezenta in conformitate cu Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii si va rog sa o adresati organelor competente.


Subcomisar de politie
ADAM DANIELA

Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 14 July 2015 : 11:13 email to someone Afisare pentru Imprimare


Inca o instanta dispune anularea OMAI 400/2004

Inca o instanta a dispus anularea OMAI 400/2004 privind cercetarea disciplinara a personalului din MAI


Citam de pe portalul instantelor ( http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000638016&id_inst=3 )


Portal > Tribunalul BUCUREŞTI > Informaţii dosar
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate

Informaţii generale
Nr. unic (nr. format vechi) : 22694/3/2013*
Data inregistrarii 17.04.2015
Data ultimei modificari: 13.07.2015
Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual: Fond

Părţi
Nume Calitate parte
MIHAI FLORIN RĂZVAN PRIN SINDICATUL POLIŢIŞTILOR DIN ROMÂNIA DIAMANTUL Reclamant
PRIMUL MINISTRU Pârât
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Pârât
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Pârât
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Pârât
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Pârât

Şedinţe
10.07.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: C20 - CA
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Direcţiei Generale de Poliţie a Mun. Bucureşti în ceea ce priveşte capatul de cerere referitor la anularea OMAI nr. 400/2004 şi nr. 600/2005. Respinge capatul de cerere referitor la anularea OMAI nr. 400/2004 şi nr. 600/2005 formulat în contradictoriu cu Direcţia Generală de Poliţie a Mun. Bucureşti ca fiind introdus împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite excepţia lipsei plângerii prealabile în ceea ce priveşte capatul de cerere referitor la anularea Dispoziţiei nr. 1439/11.02.2013 emisă de Direcţia Generală de Poliţie a Mun. Bucureşti. Respinge capătul de cerere referitor la anularea Dispoziţiei nr. 1439/11.02.2013 emisă de Direcţia Generală de Poliţie a Mun. Bucureşti ca inadmisibil. Respinge excepţia lipsei plângerii prealabile în ceea ce priveşte capatul de cerere referitor la anularea OMAI nr. 400/2004. Admite în parte acţiunea. Anulează OMAI nr. 400/2004 Respinge în rest acţiunea Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Bucuresti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.07.2015
Document: Hotarâre 5157/2015 10.07.2015


Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 13 July 2015 : 09:01 email to someone Afisare pentru Imprimare


Decizie CA Bucuresti nr 2161 din 17.04.2015 de anulare definitiva a concedierii disciplinare a agentului de politie Dinca Emil Florin din cadrul IPJ Ilfov.

Apasand pe linkul de mai jos, cei interesati pot lectura Decizia Curtii de Apel Bucuresti nr 2161 din 17.04.2015 de anulare definitiva a concedierii disciplinare si de reintegrare in functie a agentului de politie Dinca Emil Florin din cadrul IPJ Ilfov.

http://www.scribd.com/doc/269361960/Decizie-CAB-anulare-concediere-disciplinara-agent-de-politie-Dinca-Emil-FlorinCu stima,

Andrei Alexandru


Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 22 June 2015 : 14:59 email to someone Afisare pentru Imprimare


Suspiciune de fapte de coruptie la IPJ Ilfov. Seful SMRU, Huma Ciprian are o alta agenda decat seful IPJ Ilfov.

Suspiciune de fapte de coruptie la IPJ Ilfov. Seful SMRU, Huma Ciprian are o alta agenda decat seful IPJ Ilfov.


1435/DEF/19 iunie 2015

Catre,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ILFOV


In atentia
DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE
DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE
DGIPISubscrisa Sindicatul Politistilor din Romania “ Diamantul”- Organizatia Ilfov, cu sediul pentru comunicarea raspunsului dvs la sediul sindicatului din Bucuresti, strada Ienachita Vacarescu nr. 17A, sector 4, prin reprezentant Dinca Emil Florin, vicepresedinte, va facem cunoscute urmatoarele:

Din informatiile noastre pre care urmeaza sa le verificati, la data de 10.06.2015 s-a inregistrat la Serviciul Logistic din cadrul IPJ Ilfov , “Nota Raport” cu nr.2617945 din 10.06.2015, privind pe agentul sef adjunct Radulescu I. Gheorghe din cadrul Serviciului Logistic-Biroul Tehnic-Compartimentul Auto, politist care este si membru al sindicatului SPR Diamantul.

Din cuprinsul acestei “Nota Raport” rezulta ca seful Biroului Tehnic, dl. cms. sef Istrate Edmond impreuna cu seful Serviciului Logistic, dl. cms.sef Enescu Darius Radu, au propus cu privire la agentul Radulescu Gheorghe (incadrat, in prezent, ca agent II in statul de organizare al unitatii) citam:

“sa fie promovat pe postul vacant de agent I,la pozitia 70/a din cadrul Serviciului Logistic-Compartimentul Auto,deoarece intruneste conditiile conform Ordinului nr.665 din 28.11.2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile Ministerului Internelor si Reformei Administrative art.5 alin.(1) lit.(a) si art.6 alin.(1) lit.(a).”

Aceasta “Nota-Raport” a fost aprobata de catre seful IPJ Ilfov, dl. cms. sef de politie Ruseanu Ion-Oratiu, si transmisa la Serviciul Resurse Umane, in vederea punerii in executare.

Problema este ca, din informatiile noastre, in contra dispozitiei sefului IPJ Ilfov, seful SMRU, cms.sef Huma Ciprian nu doreste ca postul respectiv sa fie ocupat de agentul Radulescu si ar fi incercat sa il determine pe membrul nostru de sindicat, folosindu-se injust de autoritatea functiei, sa semneze un document care prevedea incadrarea pe o alta functie decat cea prevazuta in Nota Raport aprobata de catre seful IPJ Ilfov.

Care este motivul pentru care domnul Huma Ciprian ar avea, o alta “agenda” decat seful IPJ Ilfov ?

Din sursele noastre, pentru functia vacanta vizata de membrul nostru de sindicat si pentru care exista deja aprobarea sefului IPJ Ilfov, se pare ca dl Huma Ciprian ar urmari sa aduca pe acest post, un “prieten”, un agent din cadrul DGPMB, pentru a ocupa functia in cauza.

Avand in vedere ca atitudinea suspecta a dlui Huma Ciprian, de refuz de executare a unei dispozitii a sefului sau ierarhic, conduce la o banuiala de abuz in serviciu si poate chiar de o fapta de coruptie,

Va rugam cu respect sa verificati aspectele sesizate si sa luati masurile legale si necesare, in primul rand, pentru a va asigura ca agentul Radulescu Gheorghe va fi numit in postul pentru care deja exista aprobare de la seful IPJ Ilfov.

In al doilea rand, pentru a va asigura ca seful SMRU este o persoana “integra”, “incoruptibila” si ca activitatea profesionala a acestuia, in contextul faptelor sesizate, nu a depasit nici macar un milimetru, limitele legalitatii, fiind deci, informatiile primite de organizatia noastra si pe care vi le facem cunoscute prin prezenta, lipsite de substrat factologic si de valoare judiciara.

Cu stima,
SPR Diamantul-Organizatia Ilfov,
Prin vicepresedinte Dinca Emil FlorinComments: 0 | posted by webmaster in Misc on 20 June 2015 : 12:34 email to someone Afisare pentru Imprimare


Dute la Pagina   <<        >>  
 
Site optimizat pentru Mozilla Firefox .
Contact
office@sprdiamantul.ro & webmaster@sprdiamantul.ro
Aceste informatii nu pot fi reproduse, republicate sau copiate pe alte pagini sau site-uri.
Copyright 2007 © SPR DIAMANTUL toate drepturile rezervate .