Log directory is not writable - please CHMOD e107_plugins/log/logs to 777
 

Mereu aproape de tine!

Atentie : Potrivit Directivelor UE si Curtii de Justitie, concediul medical nu afecteaza durata concediului de odihna

Atentie :

Potrivit Directivei UE nr, 88 din 2003 si Curtii de Justitie a UE, concediul medical nu afecteaza durata concediului de odihna, neputand fi concediul de odihna micsorat, ca efect al concediului medical !

Vedeti mai jos, petitia sindicatului trimisa in acest sens, in data de 19.09.2014, Guvernului si MAI.

Cu stima,


ANDREI ALEXANDRU CRISTIANNr.17/PE din 19.09.2014

Catre

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul"(...) prin reprezentant legal, presedinte Emil PĂSCUȚ,

1) Solicitam Guvernului Romaniei sa procedeze la modificarea corespunzatoare si urgenta a HG 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, in special a art.1 si art.3 din norma susmentionata, pentru a se acorda cu art.7 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului, in interpretarea obligatorie data de Curtea de Justitie a Uniunii Europene;

2) Solicitam Ministrului Afacerilor Interne ca, in aplicarea art.148 din Constitutie, sa emita urgent, pentru tot personalul din subordine , precizari, sub forma de instructiuni sau ordin de ministru, privind aplicarea cu prioritate a art.7 din Directiva 2003/88/CE, in interpretarea obligatorie data de CJUE, in contra prevederilor actuale ale art.1 si art.3 din HG 1578 din 2002.

In acest sens, va invederam urmatoarele:

Curtea Europeana de Justitie, printr-o hotarare preliminara pronuntata la data de 20 ianuarie 2009 in cauzele conexate Gerhard Schultz Hoff (C 350/06) si Stringer și alții (C 520/06), interpretand dispozitiile art. 7 din Directiva 2003/88, a retinut urmatoarele:

1) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru trebuie interpretat in sensul ca nu se opune unor dispozitii sau unor practici nationale potrivit carora un lucrator aflat in concediu medical nu are dreptul la un concediu anual platit efectuat intr o perioada de concediu medical.

2) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat in sensul ca se opune unor dispozitii sau unor practici nationale care prevad ca dreptul la concediul anual platit se stinge la expirarea perioadei de referinta si/sau a unei perioade de report stabilite de dreptul national chiar si in cazul in care lucratorul s a aflat in concediu medical in toata perioada de referinta sau intr o parte din aceasta si incapacitatea sa de munca a continuat pana la incetarea raportului sau de munca, motiv pentru care nu a putut sa isi exercite dreptul la concediul anual platit.

3) Articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat in sensul ca se opune unor dispozitii sau unor practici nationale care prevad ca, la incetarea raportului de munca, nu se acorda nicio indemnizatie pentru concediul anual platit neefectuat lucratorului care s a aflat in concediu medical in toata perioada de referinta sau intr o parte din aceasta si/sau in toata perioada de report sau intr o parte din aceasta, motiv pentru care nu a putut sa isi exercite dreptul la concediul anual platit. Pentru calculul indemnizatiei mentionate, remuneratia obisnuita a lucratorului, care este cea care trebuie mentinuta in perioada de repaus ce corespunde concediului anual platit, este de asemenea determinanta.

(Sursa: : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74017&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=59377 )

Suplimentar, va invederam ca, recent, in cauza ANGED, C-78/11, Curtea de Justitie a retinut, citam:

“este cert că finalitatea dreptului la concediul anual plătit este aceea de a i permite lucrătorului să se odihnească și să dispună de o perioadă de destindere și de recreere. Astfel, această finalitate diferă de cea a dreptului la concediul medical. Acesta din urmă se acordă lucrătorului pentru a putea să se refacă după o boală care a determinat incapacitatea de muncă (a se vedea Hotărârea din 10 septembrie 2009, Vicente Pereda, C 277/08, Rep., p. I 8405, punctul 21).” (pct. 19)

“momentul la care survine respectiva incapacitate este lipsit de relevanță[.]” (pct. 22).

“articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se opune unor dispoziții naționale care prevăd că un lucrător aflat în incapacitate temporară de muncă survenită în perioada de concediu anual plătit nu are dreptul de a beneficia ulterior de respectivul concediu anual plătit care a coincis cu perioada de incapacitate de muncă.”

In lumina celor de mai sus, va rugam sa observati si sa va insusiti opinia noastra ca art.1 si art.3 din HG 1578/2002 sunt intr-o vadita contradictie cu prevederile art.7 din Directiva nr. 2003/88/CE, situatie in care, in baza art. 148 alin. (2) din Constitutia Romaniei, este imperios necesar a se acorda, urgent, ordinea de drept interna, cu art.7 din Directiva 2003/88/CE.

Cu deosebita consideratie,

Emil PASCUT
Presedinte SPR DIAMANTUL

Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 19 September 2014 : 11:31 email to someone Afisare pentru Imprimare


Decizia nr. 392/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002

S-a publicat Decizia CCR nr. 392/2014
referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate
a prevederilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3)
din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului


În vigoare de la 11.09.2014, Mof I nr. 667 din 11.09.2014


S-a publicat in Monitorul Oficial, Decizia CCR nr. 392/2014 privind neconstitutionalitatea art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului ( textele reglementand procedura de cercetare disciplinara a politistilor).

In sfarsit, sistemul comunist din Ministerul Afacerilor Interne a primit cea mai grea lovitura din ultimii 10 ani.

Reforma pe care nu au fost in stare sa o faca ministrii de interne din ultimii 10 ani, a facut-o subsemnatul, agent de politie concediat de la postul de politie NUCI ( Ilfov), impreuna cu dl Emil Pascut , presedintele SPR Diamantul.

Va reamintesc ca am fost concediat in 2011, de catre IPJ Ilfov, printr-o cercetare disciplinara falsificata in care, in contra martorilor si a altor probe existente la dosar care dovedeau nevinovatia mea absoluta , mafia condusa de Nica Emanuel ( fost sef la IPJ Ilfov) a constatat mincinos ca as fi consumat bauturi alcoolice, in timpul programului de lucru.

Pentru ca sa nu pot ataca, in cunostinta de cauza, actele de concediere la instanta de judecata, Nica Emanuel a refuzat sa-mi comunice actele de destituire din functie si de concediere.

Deci am fost concediat verbal, de o gasca de indivizi semidocti si cu apetit de infractori, pentru care Constitutia e ceva ireal si care au crezut, gresit, ca prin natura functiilor de conducere pe care le detineau, pot face abuzuri impotriva unui agent de politie care nu se va lupta pentru nevinovatia sa.

Dar cum exista Dumnezeu, SPR Diamantul si Curtea Constitutionala, I will come back, dupa 3 ani de batalii in instanta.

Multumesc SPR Diamantul si in special dlui Emil Pascut ( autorul exceptiei de neconstitutionalitate) care, crezand in nevinovatia mea, mi-a preluat cauza cu generozitate si s-a luptat pentru mine intr-o batalie care parea fara sorti de izbanda, dupa ce am fost destituit si lasat pe drumuri, fiind membru al celui mai "mare" sindicat.

Atentie:

Toti acei politisti care, stiindu-se nevinovati, au avut curajul sa-si conteste sanctiunile disciplinare, avand procese in derulare pe rolul instantelor (inclusiv in recurs), inclusiv cei care au primit sanctiuni mai inainte de publicarea deciziei, dar vor depune contestatii ( ierarhice si la instanta, in termen legal) vor beneficia de prevederile Deciziei CCR 392/2014, care produce efecte "erga omnes" ( In ceea ce-i priveste pe toti; fara exceptie ) , de la publicare ! Toate sanctiunile ilegale vor fi anulate de instantele de judecata, daca mai sunteti in termen sa le contestati!


Inchei aici, exprimandu-mi speranta ca Ministrul Afacerilor Interne le va imputa celor vinovati de concedierea mea ilegala, inclusiv " politisto-consilierului juridic" al IPJ Ilfov, despagubirile ( drepturi salariale si cheltuieli de judecata) pe care mi le va acorda instanta, prin hotararea finala.

Cu respect pentru Politia noastra, a acelor politisti onesti care cred si inca lupta, individual, pentru adevar, lege si justitie,

Dinca Emil Florin

http://lege5.ro/Gratuit/gqydinrtgi/decizia-nr-392-2014-referitoare-la-admiterea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-art-59-alin-2-art-60-alin-1-si-ale-art-62-alin-3-din-legea-nr-360-2002-privind-statutul-politistului
Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 11 September 2014 : 15:30 email to someone Afisare pentru Imprimare


Petitie pentru anulare Dispozitiei DGPMB nr.237 din 2014 si pentru cercetarea disciplinara a dlui Lupu Nelu

Petitie pentru anulare Dispozitiei DGPMB nr.237 din 2014 si pentru cercetarea disciplinara a dlui Lupu Nelu, imputernicit la conducerea DGPMB !Nr sindicat :11/PE /04.09.2014Catre

Ministrul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Interne
Inspectoratul General al Politiei Romane
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI


Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul", persoana juridica cu personalitate legal dobândita conform sentintei civile nr. 22(PJ)/23.11.2006 , pronuntata în dosarul nr. 15033/302/2006 al Judecatoriei sectorului 5, cu sediul in Bucuresti, str. Corbita nr. 39, sector 5, CIF 19544011, prin reprezentant legal, presedinte Emil PĂSCUȚ,
Cu sediul pentru comunicarea raspunsului dvs. in Bucuresti, strada Ienachita Vacarescu nr.17A, sector 4 sau prin posta electronica, la adresa -email-,

Prin prezenta va solicitam urmatoarele:

Punctul nr.1)

Sa procedati la anularea Dispozitiei DGPMB nr.237 din 01.09.2014 privind modul de compensare a orelor de munca suplimentare sau prestate in zile de repaus saptamanal si de sarbatoare legala, intrucat Dispozitia 237 din 01.09.2014 este data cu incalcarea Legii 52/2003 si cu incalcarea Ordinului MAI 187/2012, fiind deci data cu incalcarea principiului constitutional al legalitatii.
Suplimentar,
Va rugam sa procedati specific la reexaminarea si la anularea art.1 si art.2 din Dispozitia 237/2014 deoarece in cele 2 texte se dispune, esential, ca orele suplimentare sau lucrate in zile de sarbatoare legala si repaus saptamanal nu se platesc nici macar cu salarizarea normala.
Acest inteles care se desprinde din art.1 si 2 ale Dispozitiei 237/2014 reprezinta, din punctul nostru de vedere, o deviatie grava, de neacceptat, de la principiul fundamental potrivit caruia munca se compenseaza cu salariu, principiu ce se desprinde din art. 41 din Constitutie, art.28 din Legea 360/2002, art.10 , art.39 alin 1 lit.a) din Codul Muncii.

Mai mult, va rugam sa aveti in vedere si ca munca salariatului are o valoare economica, iar potrivit art. 44 alin 3 din Constitutie, citam:

"Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire."

Prezinta relevanta in sustinerea cererii noastre si dispozitiile art. 1 din Protocolul nr.1 la CEDO, potrivit caruia:

" Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauza de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional."

Avand in vedere ca politistii nu si-au dat acordul pentru a munci gratuit pentru MAI si unitatile subordonate, ne aflam in fata unei situatii in care se impune fortat, politistilor, sa presteze munca gratuita, suplimentara sau in zile de repaus, respectiv de sarbatoare legala, fiind acestea privati, in mod grav si nejustificat, de valoarea economica a muncii lor. Aceasta situatie nu s-a regasit, istoric, decat in statele dictatoriale cu doctrina nazista sau comunista, fiind inacceptabila in anul 2014, in Romania, stat de drept.
Pentru motivele si argumentele de mai sus, va rugam sa procedati la anularea Dispozitiei nr.237 din 01.09.2014.Punctul nr.2)

Sa procedati la cercetarea si la sanctionarea disciplinara a autorilor dispozitiei DGPMB 237/2014, comisarul sef Lupu Nelu si functionarul necunoscut din cadrul Serviciului Juridic, pentru elaborarea si emiterea Dispozitiei 237/2014, cu incalcarea Legii 52/2003 si cu incalcarea Ordinului MAI 187/2012, rezultand in vatamarea dreptului nostru ca asociatie legal constituita si a dreptului acelor cetateni avand calitate de politisti in DGPMB si membri ai sindicatului, de participare activă în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative.

In mod specific, va solicitam sa cercetati si sa sanctionati pe functionarul necunocut din cadrul Serviciului juridic si pentru omisiunea de a-si trece pe documentul in cauza, functia si identitatea, cerinta prevazuta imperativ de art. 5 lit.h) din instructiunile MAI 1000/2005, nepublicate.
Este deosebit de grav cand un functionar platit sa garanteze prin semnatura sa, legalitatea unor acte juridice ce se emit de conducerea DGPMB, se dovedeste ignorant in ceea ce priveste regulile de redactare ale unui document, stabilite de catre Ministrul MAI.
Aceasta necunoastere a unor norme care sunt de baza in activitatea oricarui politist creator de documente oficiale, prezuma o ignoranta la scara mai larga a respectivului "politist-consilier juridic", in ceea ce priveste dreptul si aplicarea sa in activitatea de zi cu zi.

Cu stima,
SPR Diamantul
Prin presedinte Emil PascutComments: 0 | posted by webmaster in Misc on 04 September 2014 : 08:43 email to someone Afisare pentru Imprimare


Abuzurile superiorilor in exercitarea dreptului de a emite " atentionari"

Abuzurile superiorilor in exercitarea dreptului de a emite " atentionari"


Practica ne-a invatat ca, de la nasterea, prin OMAI 400/2004, a dreptului superiorului de a atentiona pe inferiorul sau, "atentionarile" au fost deturnate si folosite de aplicantii acestora, in contra scopului emitentului normei, intotdeauna cu doua scopuri ilicite:

1) de a proteja pe ofiterii cu functii de conducere care au savarsit abateri disciplinare, dandu-li-se acestora, in loc de sanctiunile disciplinare prevazute de lege, o " atentionare" prevazuta de ordinul 400/2004;

2) de a hartui pe agentii de politie, impotriva carora nu s-au putut gasi motive reale de sanctionare disciplinara. Pentru ca prostovanul cercetat disciplinar sa nu se bucure ca a trecut printr-o cercetare disciplinara in urma careia nu s-au putut gasi probe privind savarsirea vreunei abateri disciplinare si pentru ca agentul sa nu-si uite locul de "vierme" in piramida functiilor politienesti, i se aplica acestuia, cu manie proletara, o " atentionare" generica, pentru ca acesta sa nu uite unde şade " puterea".

Mai jos, va prezentam o actiune in pretentii pentru insulta si calomnie, introdusa recent de SPR Diamantul la Tribunalul Bucuresti, exact pentru a sanctiona un astfel de abuz in exercitarea dreptului de a emite atentionari, in care functionari cu atributii de conducere la DGPMB, suparati ca li s-a dezvaluit incompetenta la organele superioare (IGPR si MAI) si am cerut cercetarea si sanctionarea disciplinara a acestora, au clocit, crezand ca scapa nepedepsiti, o atentionare a agentului care, asistat de sindicat, a avut curajul de a dezvalui incompetenta si abuzurile la nivelul conducerii DGPMB.

O atitudine total gresita, pentru ca SPR Diamantul, intotdeauna, merge pana la capat !

Cu stima,
Dinca Emil Florin

"" Catre

Tribunalul Bucuresti
Sectia Contencios Administrativ si Fiscal

Subsemnatul, xxxx, agent de politie in cadrul Ministerului Afacerilor Interne- Directia Generala de Politie a Muncipiului Bucuresti, membru al Sindicatului Politistilor din Romania " Diamantul", fara cont bancar,

Reprezentat, in baza art. 28 din Legea 62/2011 a dialogului social de catre Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul",xxxx

Atat subsemnatul cat si reprezentantul meu, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura in Bucuresti, strada Ienachita Vacarescu nr.17A, sector 4 sau prin posta electronica, si alte date de contact : tel/fax................., e-mail: -email-,

Formulez prin prezenta
CERERE DE CHEMARE LA JUDECATAa paratului Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.19, sector 3

Rugandu-va sa pronuntati o hotarare prin care:

1) sa constatati caracterul ilicit al faptei paratei DGPMB care, prin adresa xxxx/2014, m-a atentionat abuziv, aducandu-mi acuze nejustificate si cu vadit caracter calomnios;
2) sa dispuneti obligarea paratului DGPMB sa publice hotararea de condamnare pe pagina de internet oficiala a institutiei situata la adresa http://b.politiaromana.ro si intr-un ziar de larga circulatie;
3) sa obligati pe parata DGPMB sa-mi plateasca 10000 lei ca reparatie patrimoniala pentru prejudiciul ce a fost adus dreptului meu la demnitate;
4) sa obligati parata DGPMB sa-mi achite cheltuieli de judecata.


In fapt,
Subsemnatul sunt agent de politie in cadrul DGPMB- Sectia xx politie.
ln desfasurarea relatiei mele de serviciu cu parata DGPMB , aceasta a emis si mi-a comunicat o adresa cu nr. xxxxx/2014 ( atasata ), in care a pretins parata, nejustificat si calomnios, urmatoarele:


"In fapt, ati manifestat lipsa de respect fata de sefii si colegii dumneavoastra, prin aceea ca ati exprimat in scris unele afirmatii calomnioase, lipsite de temei, la adresa factorilor decidenti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti."


In drept
Imi intemeiez actiunea pe prevederile:
• art.1 alin 3 din Constitutie, art. 21 din Constitutie;
• art. 72 Cod Civil, art.253 alin 1 lit c), alin 3 lit.a) si b), alin 4 Cod Civil,
• art.109 din Legea 188/1999 " Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe."
In baza art.29 alin 4 din OUG 80/2013, va rog sa scutiti prezenta actiune de taxa judiciara (" Acţiunile şi cererile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici şi ale funcţionarilor publici cu statut special sunt asimilate, sub aspectul taxei judiciare de timbru, conflictelor de muncă")

Atasez la prezenta:
• Copie conforma cu originalul dupa legitimatia mea de politie, spre a dovedi calitatea mea de politist;
• copie certificata dupa adresa emisa de parata DGPMB sub nr. xxxx/2014
• imputernicirea intocmita in baza art. 28 din Legea 62/2011, pentru sindicatul Diamantul


Cu stima
xxxxxxx "


Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 29 August 2014 : 07:57 email to someone Afisare pentru Imprimare


Sindicatul Diamantul recidiveaza la Curtea Constitutionala

Sindicatul Diamantul recidiveaza la Curtea Constitutionala


Pentru a doua oara in acest an, SPR Diamantul, prin presedintele Emil Pascut si vicepresedintele Marin Serbanescu, ajunge in fata Curtii Constitutionale.

La 16.09.2014, Curtea Constitutionala va judeca nu mai putin de 4 exceptii privind neconstitutionalitatea Legii 330/2009, a Legii 284/2010, a Legii 285/2010 si a OUG 80/2010, toate norme prin care s-a reglementat salarizarea unitara a personalului bugetar, in timpul guvernarii Boc.

In baza acestor legi pe care noi le consideram neconstitutionale, politistii au pierdut dreptul la plata orelor suplimentare si dreptul la premiul anual.

Reamintim ca, la 2 iulie 2014, Curtea Constitutionala a admis exceptia ridicata de sindicat, de neconstitutionalitate a prevederilor privind cercetarea disciplinara din Legea 360/2002 privind statutul politistului. Pana la aceasta data, decizia CCR inca nu este publicata in Monitorul Oficial.

Cu stima,
ANDREI Alexandru-Cristian
vicepresedinte org. IPJ Olt


Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 17 August 2014 : 18:23 email to someone Afisare pentru Imprimare


Nr.2321 din 29.07.2014Catre
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI


Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul", persoana juridica cu personalitate legal dobândita conform sentintei civile nr. 22(PJ)/23.11.2006 , pronuntata în dosarul nr. 15033/302/2006 al Judecatoriei sectorului 5, cu sediul in Bucuresti, str. Corbita nr. 39, sector 5, CIF 19544011, prin reprezentant legal, presedinte Emil PĂSCUȚ,

Cu sediul pentru comunicarea raspunsului dvs. in Bucuresti, strada Ienachita Vacarescu nr.17A, sector 4 sau prin posta electronica, la adresa -email-, -email-,

Prin prezenta, va rugam sa dispuneti cercetarea si sanctionarea disciplinara a sefului sectorului 3 politie, comisar sef de politie Drumariu Cornel, pentru exercitarea abuziva a functiei de conducere, prin folosirea abuziva a resurselor umane la nivelul sectiei 12 politie.

Concret, in conditiile in care numarul agentilor de politie din cadrul sectiei 12 - biroul ordine publica, ce pot fi folositi pentru patrulare in strada, a scazut, intr-o perioada relativ scurta, de la 89 la 54, comisarul sef Drumariu intelege sa acopere lipsa de personal, dispunand cu regularitate efectuarea de actiuni in zilele de repaus saptamanal, utilizand excesiv si nejustificat, forta de munca existenta la nivelul sectiei, cu consecinta suprasolicitarii fizice si psihice a personalului sectiei 12 si cu costuri financiare neprevazute pentru DGPMB.

Concret, un numar de agenti de politie din sectia 12 politie au fost implicati intr-o actiune in data de 20 iulie 2014 si aceiasi agenti, la care s-au adaugat si altii, au fost implicati intr-o alta actiune, in data de 26.07.2014.

Dispunerea din ratiuni superficiale, de actiuni politienesti, implicand un numar mare de personal, la perioade scurte, fara a se lua in calcul si costurile negative acestor actiuni(fie prin scaderea resurselor umane operative ale sectiei, intrucat trebuie sa li se acorde agentilor implicati, zile libere in compensare, fie prin cresterea cheltuielilor financiare neprevazute ale DGPMB, prin plata sporului de 75%).

Mai trebuie mentionat si aspectul ca, desi cms. sef Drumariu Cornel ordona, cu deosebita usurinta, desfasurarea repetata, in zilele de repaus saptamanal, de actiuni politienesti implicand un numar mare de personal, acesta nu se si prezinta personal pentru a le conduce, bucurandu-se, in familie, atat de repausul sau saptamanal precum si de imprejurarea ca subordonatii sai nu pot sa se bucure de acelasi privilegiu (care se pare ca, in conceptia dlui Drumariu, ar apartine doar celor care ocupa functii de la sef de sector in sus).

Fata de cele de mai sus, va rugam sa dispuneti cercetarea si sanctionarea disciplinara a cms sef Drumariu Cornel sub aspectul exercitarii abuzive a functiei de conducere, cu consecinta afectarii negative a resurselor umane ale sectiei 12 politie si cheltuirii nejustificate a resurselor financiare ale DGPMB.


Cu stima,

Emil PASCUT
presedinte SPR Diamantul

Comments: 0 | posted by webmaster in Misc on 29 July 2014 : 08:46 email to someone Afisare pentru Imprimare


Dute la Pagina   <<        >>  
 
Site optimizat pentru Mozilla Firefox .
Contact
office@sprdiamantul.ro & webmaster@sprdiamantul.ro
Aceste informatii nu pot fi reproduse, republicate sau copiate pe alte pagini sau site-uri.
Copyright 2007 © SPR DIAMANTUL toate drepturile rezervate .